Vägverket

Inbjudan till redaktionen: Vi vill städa upp i anläggningsbranschen!

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2003 09:03 CET

Det finns stora problem i anläggningsbraschen. I Byggkommissionens slutbetänkande står det mycket klart att det finns många allvarliga problem. Några av dem är;

· Bristande konkurrens
· Kartellanklagelser
· Oacceptabel kostnadsutveckling
· Bristande kvalitet
· Förseningar och kostnadsöverskridanden

Banverket och Vägverket inleder ett samarbete med branschen för att gemensamt komma tillrätta med dessa brister. Vi äger problemet och har både ansvar och befogenheter att ta itu med det genom att lämpliga åtgärder vidtas. Problemen är dock så komplexa att vi inte klarar att lösa dessa problem utan hela branschens medverkan. Därför etableras Anläggningsbranschens förnyelseforum för hela branschen, inklusive entreprenörerna.

Tisdagen den 16 december kommer Banverkets generaldirektör Bo Bylund och Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö att presentera detta forum och det samarbete med branschen som detta kommer att leda till vid en pressträff kl 10.45 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Vid denna träff deltar även företrädare för Skanska, NCC och Peab.

Dag Tisdag 16 december
Klockan 10.45
Plats IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm

Välkomna!

Kontaktpersoner:
Pressekreterare Helena Tilander, Banverket, tel 0243 – 44 50 00
Pressekreterare Thomas Andersson, Vägverket, tel 0243 – 751 38

Huvudkontoret