Svenska kyrkan

Inbjudan till samtal om människovärdet

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2004 13:14 CEST

- Svenska kyrkan har ett starkt intresse att människors värde hålls högt och att alla former av utanförskap på arbetsmarknaden motarbetas. Därför vill vi samla framstående företrädare för den svenska arbetsmarknaden till samtal, skriver generalsekreterare Lars Friedner, i ett öppet brev till LO-ordförande Wanja Lundby-Wedin som efterlyst en fördjupad dialog med Svenska kyrkan.

- Jag gläder mig åt att LO ser Svenska kyrkan som en kraft som kan bidra till förbättringar av det svenska arbetslivet och ser detta som ett väsentligt initiativ, säger Lars Friedner. Ett möte med arbetsmarknadens parter planeras att äga rum under hösten.

Sedan flera år tillbaka för kyrkorna i Sverige en dialog med de fackliga organisationerna på central nivå. Detta med utgångspunkt från en gemensam värdegrund; att en människas liv är okränkbart, oavsett kön, etnicitet, hudfärg eller religion.


Svenska kyrkans arbetslivscentrum och Svenska Missionskyrkan representerar kyrkorna i detta arbete. Svenska kyrkans arbetslivscentrum är ett nationellt centrum för kyrka-arbetslivsfrågor i Sverige.