Finansinspektionen

Inbjudan till seminarium 24/11-2004 Haga Forum

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 09:39 CEST

Elcertifikat och utsläppsrätter på den finansiella marknaden

Finansinspektionen granskar under hösten 2004 de värdepappersbolag som handlar med elderivat, elcertifikat och utsläppsrätter (elrelaterade finansiella instrument). För att öka kunskapen om den finansiella handeln arrangerar Finansinspektionen ett seminarium tillsammans med Energimyndigheten.


Fokus ligger på följande områden:

Handel med elrelaterade finansiella instrument
Elcertifikat och utsläppsrätter är båda finansiella instrument som är avsedda för handel på värdepappersmarknaden. Hur har elcertifikaten tagits emot på marknaden och vilka förväntningar finns för utsläppsrätter?

Är elmarknaden priseffektiv?
För att uppnå ett korrekt marknadspris krävs att alla aktörer har tillgång till samma information samtidigt. Hur ser det ut idag?

Påverkas konsumentens elpris?
Handeln med elrelaterade finansiella instrument sker mellan professionella aktörer. Hur påverkar denna handel elpriset till konsument?
Vilka paralleller kan/bör man dra till aktiemarknaden?

Seminariet avslutas med en paneldebatt mellan representanter för respektive myndighet, samt företrädare för Svensk Energi och Oberoende elhandlare.

Seminariet vänder sig till aktörer på den finansiella elmarknaden, branschorganisationer och myndigheter som i sin verksamhet kommer i kontakt med dessa frågor.

Välkomna!