Länsstyrelsen i Norrbottens län

Inbjudan till seminarium: Flyktingmottagning nu och i framtiden

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 09:54 CEST

Länsstyrelsen i Norrbottens län i samverkan med Luleå kommun arrangerarpå torsdag en temadag om framtidens flyktingmottagande ur ett nationellt och lokalt perspektiv.

Statssekreterare Christer Hallerby vid Integrations- och jämställdhetsdepartementet deltar och ger sin syn på det framtida flyktingmottagandet i Sverige. Företrädare för Luleå kommun redovisar också sina erfarenheter av genomförda och pågående projekt kring flyktingmottagning.

Medias representanter är välkomna att bevaka hela eller delar av temadagen. Inbjudan och program bifogas ovan!

Tid:Torsdagen den 23 april kl 09.30-16.00

Plats: Länsstyrelsen, lokal Stora Björn

Syftet med temadagen är att alla deltagare ska få information om svensk flyktingpolitik nu och i framtiden. Seminariet ska också förmedla ett utbyte av erfarenheter kring frågor om flyktingmottagning i Norrbotten län. En fråga som kommer att diskuteras är hur kommunerna kan stötta varandra för att uppnå en god kvalité i flyktingmottagandet i länet som helhet.

Välkommen!

Caj Norén

Pressekreterare

070-689 6054

För mer information kontakta:

Torsten Fors, länsstyrelsen, tel 0920-961 59

Solveig Eriksson, Luleå kommuns invandrarservice, tel 0920-45 39 22