Utbildningsdepartementet

Inbjudan till seminarium Hur ska våra elever bli bäst i världen på matematik?

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2003 15:00 CEST

Tid: Fredagen den 3 oktober, kl. 13-16
Plats: Chalmers Kårhus, Göteborg

Det är den frågan regeringen gett Matematikdelegationen i uppdrag att svara på. En handlingsplan för hur det ska gå till ska presenteras i maj nästa år.

När den s.k. Glenn-kommissionen i USA, under ledning av senatorn och förre astronauten John Glenn, för några år sedan funderade över samma fråga, vände man sig till en av världens främsta klassrumsforskare, professor James Stigler på UCLA och LessonLab i Los Angeles. Nu har den svenska matematikdelegationen bjudit in James Stigler för att få ta del av hans erfarenheter.

James Stigler ledde världens största och mest uppmärksammade klassrumsstudie, TIMSS Video Study. Den ger spännande inblickar i matematikundervisningen i länder från Europa, Asien samt USA. Vad är det som skiljer undervisning i olika länder?

Genom studier av andra länders klassrum kan man tydligare se möjligheter och brister i sin egen matematikundervisning. Hur ser vår undervisning i Sverige ut i jämförelse med t ex en japansk lärares? Vad finns att lära och ta efter? Länder som Japan, Sydkorea och Singapore ligger alltid i topp vid internationella jämförelser. Ska vi undervisa våra elever på samma sätt?

Pressträff
Efter seminariet kl. 16 ges tillfälle för pressen att träffa James Stigler och Said Irandoust, rektor för högskolan i Borås och ordförande i regeringens matematikdelegation. James Stigler med en unik insikt i vad som utmärker framgångsrika länders matematikundervisning och Said Irandoust med stort inflytande över vilken matematikundervisningsvenska elever ska få i framtiden.

Vidare information om seminariet finns på Matematikdelegationens hemsidawww.matematikdelegationen.gov.se

Välkomna!

Bengt Johansson
Sekreterare, Matematikdelegationen

Anmälan till seminariet och/eller pressträffen kl. 16 med James Stigler och Said Irandoust görs till:

Birgit Eriksson
tfn: 031 773 22 06
e-post: Birgit.Eriksson@ncm.gu.se

Anders Wallby
Nationellt Centrum för Matematik-utbildning, NCM
Göteborgs Universitet
Vera Sandbergs allé 5A
SE 412 96 Göteborg
+46 31 773 22 43