Compare Karlstad

Inbjudan till seminarium i Karlstad om rapporten ”Affärssystem i Sverige 2013"

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2013 06:00 CEST

CompareAkademien inbjuder till presentation av rapporten ”Affärssystem i Sverige 2013” - en oberoende analys av den svenska affärssystemmarknaden genomförd av HerbertNathan & Co. Seminariet hålls torsdag 12 september i Karlstad.

Representanter för HerbertNathan kommer att presentera ”Affärssystem i Sverige 2013” - en rykande färsk rapport som avhandlar den svenska affärssystemsmarknaden liksom strategier för urval, analys och upphandling av affärssystem.

Målgrupp: Seminariet vänder sig till representanter för företag och offentliga organisationer som står inför att påbörja en översyn eller upphandling av nytt affärssystem. Lämpliga deltagare är ekonomi-, verksamhets- och IT-chefer som kommer att beröras av en förändring på affärssystemssidan liksom projektledare och systemförvaltare.

Seminariets omfattning: Som deltagare kommer du att få en helhetsbild av arbetet med att förbereda och genomföra en upphandling och införande samt en genomgång av vilka styrkor och svagheter som de på den svenska marknaden mest förekommande affärsystemen har. Strategier, kravspecifikationer och marknadsöversikt är alltså tre naturliga hållpunkter under seminariet.

  • När: Torsdag 12 september 2013 kl 09:00-11:00 med fika från 08.30 och frågestund samt mingeltid 11:00-12.00.
  • Var: Teliahuset, Lagergrens Gata 7, Karlstad
  • Anmälan: Senast 10 september via denna länk >>
  • Övrigt: Seminariet är kostnadsfritt men ej avanmäld frånvaro faktureras med 250 kr.
  • Frågor om seminariet besvaras av Mikael Hveem på telefon 054-770 30 37 / 073-18 34 107 eller via mail >>
HerbertNathan & Co är Nordens ledande rådgivare inom ekonomi- och HR-system som hjälper organisationer att fatta rätt beslut i samband med investeringar gällande verksamhetssystem. HerbertNathan är helt leverantörsoberoende och har inga intressen i försäljning av produkter eller installationstjänster som kan påverka rådgivningen.

CompareAkademien erbjuder - i samverkan med samarbetspartners - kompetensutveckling för Compare-företagen genom att hålla kostnadsfria frukostseminarier, lunchseminarier, worksshops eller andra former av föreläsningar av allmänt intresse för branschen. Compare svarar för lokal, marknadsföring och administration av anmälningar till seminarierna. Medarrangören svarar för innehåll och eventull förtäring (frukost, lunch eller annat).

................................

HerbertNathan & Co om affärssystem i Sverige

Marknaden för affärssystem i Sverige består idag av mer än 50 aktörer. Till målgruppen mellanstora och stora företag och organisationer är det ca 25 olika affärssystem som kan vara aktuella. Man skall vara medveten om att att det är stor skillnad mellan systemen inom många områden, till exempel :

  • Partnersamarbete, vilket innebär att man förutom val av system också måste välja partner.
  • Branschlösningar: De olika leverantörerna fokuserar allt mer på utveckling av branschlösningar. Det innebär att det oftast finns ett mindre antal tänkbara leverantörer för en specifik bransch.
  • Om verksamheten är i behov av stöd för flera valutor, dvs har verksamheter i flera länder och en integrerad datamodell.
  • Etablering i Sverige vilket kan ha betydelse för till exempel support och underhåll, och om utbildning och support sker på svenska.
  • Om systemet kan erbjudas som en SaaS-lösning ( Software as a Service) och om en traditionell licensmodell kan skiftas till en Saas-lösning.
För målgruppen mindre företag finns det totalt ca 20 olika affärssystem att välja mellan. Man skall vara uppmärksam på att funktionaliteten är begränsad och att de flesta saknar avancerade funktioner.

Dessutom finns det ett antal sk "Best of breed" system, exempelvis HR- och CRM system vilka kan bidra med viktiga stödfunktioner där affärssystemet inte lever upp till kraven.