Utrikesdepartementet

Inbjudan till seminarium om biståndseffektivitet

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2011 08:42 CEST

Om knappt sex månader äger det fjärde globala högnivå­mötet om biståndseffektivitet rum i Busan, Sydkorea. Flera utmaningar finns vad gäller genomförandet av Parisdeklarationen och handlingsprogrammet från Accra, och i många länder finns en utbredd "aid effectiveness fatigue".  Mötet i Busan kommer att få stor betydelse för hur det framtida globala biståndet kommer att se ut.

Som en del i förberedelserna inför Busan arrangerar Utrikesdepartementet ett seminarium om det internationella arbetet för ökad biståndseffektivitet.

I seminariet medverkar biståndsminister Gunilla Carlsson och Bernard Woods - huvudförfattare till den internationella utvärderingen av Paris­deklarationen som lanseras i dagarna.

Biståndsminister Gunilla Carlsson menar att det finns en obalans och byråkratisering i genomförandet av det nu gällande internationella ramverket för biståndseffektivitet. Områdena transparens, ansvarsutkrävande och resultat har givits för lite uppmärksamhet och bör lyftas fram som avgörande både i sin egen rätt och som förutsättningar för andra delar av biståndseffektivitetsagendan.

Media är välkomna!

Tid och plats:
Fredagen den 17 juni klockan 09.00
Rosenbads konferenscenter, ingång från Drottninggatan 1, Stockholm.

Kontakt:
Evin Khaffaf
Pressekreterare hos Gunilla Carlsson
08-405 59 39
070-283 95 97