Zenergy AB (Publ.)

Inbjudan till teckning av units i Zenergy AB (publ)

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2016 15:25 CEST

Denna nyemission är i huvudsak avsedd för marknadssatsningen som främst omfattar implementering av Zenergys nya affärsområde: Zenergy ZIP-lokaler liksom ZIP-Bostäder för uthyrning. Efterfrågan av tillfälliga lokaler i modulform är mycket stor. Marknadspotentialen påverkas positivt och till stor del av kommunernas behov av förskolelokaler, skollokaler och andra offentliga lokaler. Ytterligare en faktor som driver den allmänna marknadsutvecklingen är den rådande och förväntade efterfrågan som uppkommit på grund av det stora behovet av olika utbildningar av nyanlända. Kommuner önskar hyra modulerna på 3-5 år med möjlighet att förlänga hyrestiden. För att möta denna kraftigt växande efterfråga för uthyrning av Zenergy ZIP-Lokalmoduler har Zenergy bildat ett uthyrningsbolag med ambitionen att bygga upp en egen uthyrningsverksamhet och etablera samarbeten med marknadsaktörer.

Zenergys vision är att skapa smarta, effektiva och brandsäkra bostäder som går snabbt att producera och som håller rätt kvalitet. Samtidigt skall byggnaden utrycka känslan av ett permanent boende med tilltalande fasadgestaltning och effektiv inredning. Tillsammans med arkitekter och byggnadsingenjörer har vi tagit fram ett attraktivt boendekoncept som på allvar utmanar det traditionella bostadsbyggandet.

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande moduler så som Bygg- och kontorsbodar liksom flexibla studentboenden. Zenergy baserar sin modultillverkning på en egenutvecklad patenterad teknik: Zenergy ZIP-Elementet. Ett högisolerande material i sandwichkonstruktion med en isolerande kärna i mitten. ZIP-Elementet är exceptionell fuktsäker, brandsäker, form stabil och ljudisolerande. ZIP-Elementet kan användas som ytterväggar, innerväggar, golv och tak.

Med Zenergy ZIP-Elementet uppnås EU’s stränga Energieffektiviseringsdirektiv.

Zenergy AB (Publ.) Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +4636 121340,

info@zenergysystem.se, www.zenergysystem.se