ReadSoft

Inbjudan till telefonkonferens / audiocast för presentation av ReadSofts delårsrapport januari-december 2010

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 15:49 CET

ReadSofts delårsrapport för januari-december 2010 offentliggörs tisdagen den 15 februari 2011 kl 08.00. Samma dag kl 09.00 kommenterar VD och koncernchef Jan Andersson den publicerade rapporten och svarar på frågor vid en telefonkonferens/audiocast. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Länk till webcast: klicka här

Dag och tid: tisdag den 15 februari 2011, kl 09.00
Telefonnummer: +46 (0)8 5051 3643 alt. +44 (0)20 7806 1966 (vänligen ange att ni vill bli kopplade till ReadSofts telefonkonferens)

Ni kan också följa presentationen via www.readsoft.se alt www.readsoft.com

Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2011-02-07 kl 15:30.

För mer information vänligen kontakta:
ReadSoft AB                                                                                                        
Johan Holmqvist, Informationschef 
Tel: 042 - 490 21 98, alt. 0708 - 37 66 77
E-mail:
johan.holmqvist@readsoft.com

Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som
fakturahantering, dokumentsortering, formulärhantering,e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.se.