Industrivärden AB

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS I SAMBAND MED INDUSTRIVÄRDENS HALVÅRSRAPPORT 2009

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2009 13:45 CEST

Industrivärdens delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2009 offentliggörs tisdagen den 4 augusti 2009 omkring klockan 09:00. Samma dag klockan 10:00 hålls en telefonkonferens där Industrivärdens VD Anders Nyrén presenterar rapporten för aktiemarknad och media. Efter presentationen ges möjlighet att ställa frågor.

Telefonkonferensen nås på telefonnummer 08-5052 0110. Ange referensen: Industrivärden. Vänligen ring in cirka 09:55 för att erhålla instruktioner från teleoperatör.

Efter mötet finns en inspelning tillgänglig på Industrivärdens hemsida under Investor Relations/Presentationer/Analytikermöten.

Eventuella frågor besvaras av IRO Sverker Sivall på telefon 08-666 64 19.

Välkommen!


Industrivärden - en långsiktig industriell utvecklare av publika företag

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med en aktiv ägarroll i ett koncentrerat urval av nordiska börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktie¬¬ägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande. Målet är att över tiden generera hög tillväxt av substansvärdet. Med detta som utgångspunkt är ambitionen att möjliggöra en totalavkastning till Industrivärdens aktieägare som räknat över en längre tidsperiod är högre än genomsnittet för Stockholmsbörsen.
Ytterligare information finns på www.industrivarden.se