Broström AB

Inbjudan till telefonkonferens - presentation av Broströms resultat för tredje kvartalet

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 10:33 CEST

Broström avser att offentliggöra resultatet för tredje kvartalet 2005 fredagen den 28 oktober med en pressrelease kl. 08.00, svensk tid. Rapporten kommer att finna tillgänglig på www.brostrom.se.

Koncernchef Lennart Simonsson och Vice VD Anders Dreijer kommer att presentera och ge sina kommentarer till resultatet på en telefonkonferens som startar kl. 10.00, svensk tid. Presentationen av rapporten kommer att ske på engelska. För att delta och ställa frågor till ledningen, vänligen ring + 44 (0)20 7784 1015. En ljudupptagning av telefonkonferensen kommer också att sändas på http://www.mamato.se/clients/fine/brostrom/051028/. Här kommer också en Power Point presentation att finnas åtkomlig. Telefonkonferensen kommer också vara tillgänglig ”On demand” på www.brostrom.se ungefär en timme efter sändningen.

För mer information, vänligen kontakta Katrin Lemming, telefon +46 31 61 60 07, e-post, katrin.lemming@brostrom.se.


Göteborg den 26 oktober 2005

BROSTRÖM AB (publ)


Referens: Lennart Simonsson, VD, tfn 031-61 61 00

Mer information om Broström finns på www.brostrom.se


Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg.