Informatörsnätverket i Värmland

Inbjudan till Usability-seminarium med fokus på Eyetracking

Pressmeddelande   •   Jul 28, 2009 12:00 CEST

Informatörsnätverket i Värmland bjuder in till ett Usability-seminarium med fokus på Eyetracking (ögonrörelseregistrering) onsdag 26 augusti på Compare Testlab, Sätterstrand.

Med hjälp av Eyetracking kan man bland annat se exakt hur en användare söker sig fram till information på en webbplats och utifrån detta skapa en så användarvänlig webbplats som möjligt.

Seminariet arrangeras i samarbete med Compare Testlab som håller på att bygga upp en verksamhet kring Usability där Eyetracking är ett av flera verktyg för att utvärdera användbarheten på webbar och andra IT-system.

Syftet med seminariet är att presentera användbarhet i allmänhet och Eyetracking i synnerhet för att därefter diskutera möjligheterna med ett Usability Lab. På seminariet kommer Maria Lindström, interaktionsdesigner på ID Lab och Karlstads universitet, att tala om Usability och Jessica Lundqvist, Tobii Technology, att tala om och demonstrera Eyetracking. Det kommer även att finnas möjlighet för deltagarna att prova Eyetracking.

Datum: Onsdag 26 augusti 2009
Tid: kl 10.00-12.00 med efterföljande gemensam lunch (självkostnadspris)
Plats: Compare Testlab, Sätterstrand (Hammarö)
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt
Anmälan: Senast onsdag 19 augusti till Thomas Wernerheim (Compare Testlab)

Välkomna önskar Informatörsnätverket i Värmland

.......................................................

Informatörsnätverket i Värmland
är ett forum för regionens informatörer för att lära känna varandra, lära av varandra samt delta i gemensamma utbildningar inom informations- och kommunikationsområdet. Nätverket drivs helt ideellt och har idag drygt 200 medlemmar.

Compare Testlab är en gemensam resurs för att främja affärs- och kompetensutveckling inom test av IT-system genom regional samverkan mellan näringsliv, offentlighet och akademi.