Göteborg & Co

Inbjudan till Vetenskapsfestivalens fackdagar 25-27 april i Göteborg

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2012 11:01 CET

Festivalens fackdagar är en mötesplats för forskare, media, politiker och näringsliv. Temat för Vetenskapsfestivalen 2012 är "Allt sitter i hjärnan". Det handlar om modern hjärnforskning i olika skepnader.  Science & Society-seminariet har i år rubriken "Stress and the city", det blir en nationell konferens för NO-lärare i grundskolan och gymnasiet samt ett samtal om kreativt ledarskap.

Seminariet Science & Society tar upp ämnen i gränslandet mellan forskning och samhälle. I år är rubriken ”Stress and the city”. Medverkande är bland andra prof Peter Kirsch, en av de första i världen som studerat hur hjärnan och vår mentala hälsa påverkas av urbaniseringen, Heidi Avellan, politisk redaktör Sydsvenskan, och Agneta Hammer, ny stadsbyggnadsdirektör i Göteborg.

– I år handlar det om hur vår mentala hälsa påverkas av att fler och fler bor i allt trängre och större städer, säger Katarina Thorstensson projektledare för Vetenskapsfestivalen.

 – Det är också spännande att vi i år, tillsammans med bland annat Skolverket, har startat en återkommande nationell konferens för NO-lärare med ett väldigt bra innehåll, säger Katarina Thorstensson.

Några av programpunkterna:

  • Stress and the city – ett seminarium om samspelet mellan människa och miljö, och hur nya rön inom framför allt hjärnforskningen kan påverka utformning och planering av framtidens städer. Den 25 april, Elite Park Avenue Hotel.
  • Rikskonferens för lärare i NO, naturkunskap, kemi, fysik och biologi – föreläsningar, seminarier och workshops. Den 26-27 april, Lindholmen Science Park.
  • Samtal om kreativt ledarskap – vad tycker drygt 1500 verkställande direktörer runt om i världen vad som är utmärkande för en bra chef? Den 26 april, Jonsereds Herrgård.

För anmälan och mer information, se bifogad fil.

Mer information:
Om Stress and the city samt rikskonferensen för lärare i NO: Jan Riise, 0708-23 33 77
Om Vetenskapsfestivalen: Eva Lehmann, pressansvarig, 0706-51 52 44.

Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg hålls för sextonde året i följd och är Sveriges största kunskapsfest. Festivalen har tre olika specialinriktade program: för alla den 25-29 april, för skolor den 16-27 april och för branschen den 25-27 april. Huvudmän är Chalmers, KK-stiftelsen, Business Region Göteborg, Göteborgs universitet, Vetenskapsrådet och Göteborg & Co Näringslivsgruppen. Projektledning: Göteborg & Co.
www.vetenskapsfestivalen.se