Vägverket

Inbjudan till visning av mobil hastighetskamera

Pressmeddelande   •   Jul 19, 2004 08:31 CEST

Mobil hastighetskamera ska ge säkrare vägarbetsplatser. För första gången testas nu en portabel övervakningsvagn med digital kamerautrustning i Sverige.

Vägerket Region Mitt i samarbete med trafikpolisen i Gävleborg och Västernorrland genomför försöket med mobila hastighetskameror (ATK) för att skapa en bättre arbetsmiljö och säkerhet för de som arbetar på vägen.

- Med det här försöket fullföljer vi vår tradition av att anamma ny teknik och nya tankesätt. Hastighetskameror har visat sig vara ett effektivt sätt att sänka medelhastigheten och öka säkerheten, säger Bo Sjödin, avdelningschef på Vägverket Region Mitt.

Det är den nya generationens digitala hastighetskameror som nu ska utvecklas för mobil användning.
Tekniken bygger på att det alltid finns kamera i skåpen och i framtiden ska data överföras digitalt.
Polisen behöver då inte längre montera och tömma kameror utan i stället sker övervakningen exakt när den behövs som bäst. Polisen ansvarar också för att överträdelser utreds och för att fortkörare bötfälls.

PRESSVISNING
Tid: Tisdag 20 juli kl. 14.00
Plats: Ljusdal, Rv 83, vägarbetsplats på bron över Ljusnan

Ytterligare infomation ges av:
Bo Sjödin, tfn 070-577 17 08, avdelningschef Samhällsavdelningen, Vägverket Region Mitt
Jörgen Norrmén, tfn 070-230 96 77, projektledare Vägverket Region Mitt

Håkan Lundberg, tfn 070-665 43 11, chef för trafikpolisen, Gävleborgs län.
Svante Näsström, tfn 070-312 34 12, chef för trafikpolisen, Västernorrlands län

Stig Edvinsson, tfn 070-573 58 28, ombudsman SEKO/LO