Almega

Inbjudan: Vad händer efter friskoleutredningens betänkande?

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2014 10:49 CEST

Regeringen lämnade nyligen en proposition om vissa friskolefrågor till riksdagen, men flera av Friskolekommitténs förslag återstår att bereda. I maj 2014 är det halvvägs mellan att remissvaren angående Friskolekommitténs betänkande lämnades till regeringen och att Ägarprövningsutredningen slutförs. Det är ett tillfälle att stämma av synpunkter och förväntningar på den fortsatta beslutsprocessen.

Med anledning av detta har Friskolornas riksförbund bjudit in några av nyckelaktörerna för att förmedla sina synpunkter på Friskolekommitténs betänkande och vilka önskemål de har kring det fortsatta arbetet med regelverken för fristående skolor.

Seminariet äger rum den 13 maj kl 09.00 till 11.30 i IVA:s konferenslokaler, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Kaffe serveras från klockan 08.30.

Program och medverkande:

• Friskolornas riksförbund hälsar välkommen

• Friskolekommitténs ordförande Lars Leijonborg berättar om Friskolekommitténs arbete som ledde fram till sexpartiöverenskommelsen.

• Riksdagsledamot Louise Malmström (S) om Socialdemokraternas skäl att ställa sig bakom
kommitténs förslag 

• Riksdagsledamot Betty Malmberg (M) om Moderaternas skäl att ställa sig bakom kommitténs förslag 

• Lennart Gabrielsson vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting

• Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler om myndighetens remissvar 

• Skolverkets generaldirektör Anna Ekström om myndighetens remissvar 

• Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén om fackets synpunkter 

• Friskolornas riksförbunds ordförande Mikaela Valtersson om friskolornas synpunkter

• Panelsamtal under Lars Leijonborgs ledning

Seminariet är avgiftsfritt. Anmälan sker på: www.friskola.se/friskoleutredningen

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik