Boverket

Inbromsning av bostadsbyggandet

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 13:07 CET

En stark utveckling av hushållens ekonomi och låga ränteökningar skapar förutsättningar för en stark bostadsefterfrågan de närmaste åren. Indragna statliga stöd verkar samtidigt åtstramande på bostadsbyggandet, trots sänkt bostadsbeskattning. Byggandet av bostadsrätter och egnahem förväntas fortsätta att öka, men på många håll utanför storstädernas innerstäder kan det bli kärvt att bygga hyresrätter.

Topp i byggandet år 2006
Bostadsbyggandet i Sverige nådde en topp förra året. Enligt Boverkets bedömning påbörjades 40 500 nya bostäder i faktisk mening, rensat för s.k. ”Odellplattor”. 36 000 av dessa var nybyggnad och 4 500 nettotillskott genom ombyggnad av främst lokaler och vindar.

Borttagandet av stöden för hyres- och bostadsrätter som påbörjas efter den 1 januari 2007 har inneburit att många byggherrar skyndat sig att gjuta bottenplattor innan nyår. Uppskattningsvis rör det sig om 8 500 bostäder, varav närmare hälften i Stockholms stad. De redovisas i SCB:s statistik som påbörjade år 2006. Boverket har i prognosen för 2006 – 2008 försökt bedöma när byggandet på dessa ”Odellplattor” faktiskt kommer igång.

Byggandet vänder uppåt 2008
Under 2007 minskar byggandet till 36 500 faktiskt påbörjade bostäder, varav 33 000 genom nybyggnad. SCB:s statistik kommer dock att visa ett betydligt lägre antal. Antalet färdigställda bostäder ökar från 2006 till 2007. År 2008 ökar bostadsbyggandet åter, till 39 000 påbörjade bostäder, varav 35 500 genom nybyggnad.


Prognos för antalet faktiskt påbörjade nya bostäder:Nybyggnad

Nybyggnad

Ombyggnad

Totalt
År

Småhus

Flerbostadshus

Netto

2006


13 300


22 700


4 500


40 500
2007


13 500


19 500


3 500


36 500
2008


14 500


21 500


3 500


39 000

Mer information
Boverkets indikatorer
http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2110Ytterligare upplysningar:
Hans-Åke Palmgren, expert, Boverket, telefon: 0455-35 31 67
Martin Hedenmo, enhetschef, Boverket, tfn 0455-35 30 75, 0701-85 30 75
Ingemar Lönnbom, pressinformatör, Boverket tfn 0455-35 31 02, 0701-85 31 02