Movexum

InCoax får 500 000 kr i beviljat stöd från VINNOVA

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 07:50 CEST

Innovationsmyndigheten VINNOVA har inom ramen för utlysningen Unga Innovativa Tillväxtföretag beviljat InCoax en halv miljon kronor till ett projekt som ska utveckla en ny innovation.

Gävleföretaget InCoax utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter och tjänster för bredbandsaccess via fastighetens existerande koaxialnät till Telecom operatörer, bredbands operatörer, fastighetsägare och IPTV leverantörer.

InCoax nya innovation som blivit beviljat projektmedel från VINNOVA klarar upp till åtta RF-kanaler samtidigt och kan därigenom erbjuda hög bredbandskapacitet så att operatörer med hjälp av InCoax teknologi erbjuda fiberbaserade tjänster via existerande antennuttag. Motiveringen för VINNOVAS bedömning lyder: Ett företag med en innovativ produktidé i tidigt utvecklingsskede och som bedöms ha god tillväxtpotential om det lyckas.

-  Utvecklingsprojektet möjliggör en produkt som uppfyller de stora operatörernas krav på funktioner, kapacitet, driftsäkerhet och kvalitet. InCoax ska marknadsföra och sälja den nya produktplattformen till de ledande bredbandsoperatörerna i Europa. I och med VINNOVAs stöd får vi möjlighet att genomföra detta projekt redan i år, säger Thomas Svensson VD på InCoax.

VINNOVA vill genom utlysningen bidra till att unga innovativa tillväxtföretag kan genomföra projekt  i tidiga utvecklingsskeden  och därmed uppvisa resultat som möjliggör fortsatt finansiering från kunder, partners, andra offentliga aktörer eller riskkapital. Målet är att få fler unga innovativa företag att ta steget till att bli tillväxtföretag.

InCoax är idag på väg att bli teknologiledare i världen i och med utvecklingen av denna nya produktplattform, bekräftat av amerikanska Entropic Communications (tillverkare av integrerade kretsar för MoCA teknologin).

Kontakt:

InCoax Networks Europe AB

Thomas Svensson

thomas@incoax.com

mobile: +46 705-954 583

InCoax Networks Europé AB ingår som ett inkubatorbolag i Movexum.

Movexum är Gävleborgs företagsinkubator. Dess arbete går ut på att fånga upp och hjälpa entreprenörer och bolag som har en innovation med potentialen att växa sig stor. Hos Movexum hittar du en kreativ miljö för att växa och utvecklas med din innovation. Till din hjälp får du stöd från riktiga proffs och tillgång till kompetens och kontakter som hjälper dig att ta ditt företag ut på den internationella marknaden.