Movexum

InCoax lanserar produkter för europeiska operatörer

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 08:48 CET

Gävleföretaget InCoax Networks, världsledande leverantör av lösningar för distribution av snabbt bredband via fastighetens existerande koaxialkabelnät, lanserar nya produkter för europeiska multiservice-operatörer. Med de nya produkterna kan operatörer leverera fiberbaserade bredbands- och tv-tjänster via fastighetens existerande centralantennät. Lanseringen sker under årets FTTH Councils konferens och mässa, i Milano den 8-10 februari.

– De nya produkterna gör det möjligt för multiservice-operatörer att erbjuda sina abonnenter analog- och digital-tv kombinerat med snabbt bredband via centralantennsystemet. Produkterna är ett första steg för att stödja GEPON Gigabit via fiber till fastigheten. Kapaciteten fördelas till abonnenterna som får en valbar garanterad hastighet på som mest 100 Mbit/s. GEPON-teknologi är vanlig i övriga Europa och dessa produkter efterfrågas av många operatörer, säger Helge Tiainen, produkt- och marknadschef vid InCoax.

Efterfrågan av tv-tjänster och snabbt bredband ökar snabbt. Utvecklingen drivs av ökat utbud av krävande tjänster som IPTV i HD, filmtjänster som Voddler och spel via Internet.

– Operatörer vi talar med berättar att tv- och bredbandstjänster smälter samman i allt större omfattning samtidigt som kraven på hastighet ökar betydligt, långt över det som mobilt bredband eller ADSL kan leverera, berättar Helge Tiainen.

Lanseringen omfattar två nya Coax Link Controllers med CATV-modul, för leverans av analogt eller digitalt tv-utbud över existerande koaxialkabel med bredbandshastigheter på 250 eller 500 Mbit/s. Det gör det möjligt att skräddarsy lösningar för alla typer av fastigheter och småhusområden, oberoende av ”Type of Service” (ToS) och antal abonnenter. Den stora fördelen är att man använder fastighetens befintliga infrastruktur, koaxialkabelnätet, för både tv och bredband. Nu kan europeiska telekom-operatörerna ta upp kampen med kabel-tv-operatörer på allvar.

– Installationen går snabbt och till betydligt lägre kostnad än med nya kablar i fastigheten och tv- och bredbandanslutningen finns i alla bostadens antennuttag. För operatören eller fastighetsägaren är vår lösning oerhört kostnadseffektiv, konstaterar Helge Tiainen.

Företagets teknik ansluter till den internationella hemmanäts-standarden Multimedia over Coax Alliance (MoCA), och använder kretsar från den ledande amerikanska chip-leverantören Entropic.

Företaget har levererat sina lösningar till många operatörer och fastighetsägare i Sverige och Finland. Men nu riktar de blickarna mot övriga Europa.

– Där har utbyggnaden inte gått lika långt som i de nordiska länderna och bredbandsoperatörerna har ett underläge mot kabel-tv-operatörerna. Vår teknik ger dem möjlighet att konkurrera på lika villkor, säger Helge Tiainen.

För mer information:

InCoax Networks Europe AB

Helge Tiainen

helge@incoax.com

mobil: +46 733-523075

http://www.incoax.com/

Om InCoax Networks Europe AB  

InCoax Networks utvecklar, marknadsför och säljer lösningar för Gigabit bredbands access över existerande koaxial kabel infrastruktur som redan finns i samtliga höghus, radhusområden, hotell och semesterbyar i Sverige och Europa. InCoax är ett privatägt företag med huvudkontor i Gävle där vi även har utveckling och forskning och ett nära samarbete med högskolan. Försäljningskontor finns i Stockholm och i Jyväskylä, Finland.

InCoax Networks Europe sitter i Movexums Business Accelerator

Movexum AB är Gävleborgs företagsinkubator - en kreativ utvecklingsmiljö för tillväxtföretag.

Movexum erbjuder en effektiv process för att ta innovationer från idé till marknad. Genom att ge tillgång till kompetens, kontakter och kapital via professionellt stöd och effektiv företagsutveckling är Movexum med och skapar nya tillväxtbolag i Gävleborg.

Movexum skall på ett konkret och effektivt sätt skapa affärsutveckling och stödja uppkomsten av nya idéer/bolag från samhälle, näringsliv, högskola och offentlig sektor.

Movexum antar entreprenörer och innovatörer som verkar i Gävleborg och har affärsidéer med tillväxtpotential och en innovativ höjd. Här gäller business – inte byråkrati.