Index International AB

INDEX ESTATE AB återtar kontrollen av Hornsberg 10

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2010 13:07 CET

Index Estate AB har genomfört ett återköp av fastigheten Hornsberg 10 på Kungsholmen i Stockholm och äger nu 100%. Hornsberg 10 inklusive nyligen gjorda avstyckningar består av ca 30.000 m2 kontor samt byggrätter för bostäder om ca 75.000 m2.

Index Estate har sedan förvärvet av Hornsberg 10 från Biovitrum under 2005, utvecklat en av Stockholms största byggrätter inom tullarna. Projektet som namngetts till Västermalmsstrand, består av tre bostadskvarter med sjöläge. Under 2007 avyttrade Index Estate 75% av fastigheten till Australienbaserade Babcock & Brown samt till två lokala privata delägare i ett nytt förvaltningsbolag, Index Estate Property Partners AB. Syftet med detta Joint Venture var att etablera en plattform för fortsatt expansion inom Mälardalen samt utvalda expansiva regioner i Sverige.

Under 2009 köpte Index Estate ut de två lokala privata delägarna ur Index Estate Property Partners och äger nu 100% av bolaget som därefter namnändrats till Index Asset Management AB. En av anledningarna till utköpet var att höja förvaltningskvaliteten och säkerställa optimering av aktieägarvärden samt arbeta fram en ny tydligare affärsplan och målsättningar för fortsatt utveckling av framförallt fastigheten Hornsberg 10.

I ett sista led i omstruktureringen har Index Estate köpt ut Babcock & Brown som under finanskrisen 2008 hamnat under stor press och slutligen i en tvångsavveckling.

–”Vi är mycket nöjda med att ha genomfört denna omstrukturering. Det finns en mycket stor potential i Hornsberg 10 som inte hade kunnat realiseras med den förra ägarkonstellationen” säger Index Estate ABs styrelseordförande Fredrik Alama.

Fredrik Alama, styrelseordförande, 08-5180 3004

Rickard Haraldsson, VD, 08-5180 3005

”Index Estate AB grundades 1998 som ett renodlat fastighetsbolag, men har idag utvecklats till ett investmentbolag. Fokus inom fastighetssidan är att utveckla bostadsrätter samt att äga och förvalta kommersiella fastigheter i Mälardalen. Se vidare vår hemsida www.indexestate.com