Index International AB

INDEX ESTATE AB refinansierar Royal Bank of Scotland i Hornsberg 10 och byter bank

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 12:38 CET

Index Estate AB har genomfört en refinansiering och amortering av en kredit om 450 mkr som ingicks med Royal Bank of Scotland under juli 2007 för fastigheten Hornsberg 10. Ny bank är Nordea AB (publ).

Refinansieringen med Nordea är en viktig komponent för att fortsätta förädlingen av Hornsberg 10 och bostadsprojektet Västermalms Strand.

För ytterligare information kontakta:
Rickard Haraldsson, VD, 070-533 48 41

”Index Estate AB grundades 1998 som ett renodlat fastighetsbolag, men har idag utvecklats till ett bredare investmentbolag. Fokus inom fastighetssidan är att utveckla bostadsrätter samt att äga och förvalta kommersiella fastigheter i Mälardalen. Se vidare vår hemsida www.indexestate.com