Svenska institutet

Indien på väg mot hållbart företagande genom utbyte med svenskt näringsliv

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 13:45 CET

SVENSKA INSTITUTETS (SI:s) LEDARSKAPSPROGRAM MÖJLIGGÖR ERFARENHETSUTBYTE MELLAN SVERIGE OCH INDIEN

Indien genomgår idag en dramatisk ekonomisk utveckling med en förväntad tillväxt på över åtta procent i år. Utvecklingen ställer höga krav på hållbarhet, transparens och ansvarstagande, något som Sverige rankas högt inom. Den 9 december presenterar 20 indiska företagsledare de projekt inom CSR, som ett utbyte med svenskt näringsliv resulterat i. Företagsledarna är deltagare i SI:s managementprogram.

Indiens höga tillväxt ställer nya krav på storföretagen
I ett land där 450 millioner människor fortfarande lever på mindre än en dollar om dagen så ställer detta nya krav på företag som verkar i landet. Indiska företag som Tata, Infosys och Reliance tillhör idag världens största och mest välkända, med lång erfarenhet av att arbeta med välgörenhet och att samarbeta med lokalsamhället. Det deltagarna kommer ta med sig från Sverige är hur man kan göra CSR och hållbarhet till en integrerad del av företagets verksamhet.

”Kursen har gett mig ett bredare perspektiv på CSR. Jag har lärt mig hur man ska integrera hållbarhetsaspekter från många olika intressenter i våra egna strategier”, säger en av förra årets deltagare Prabhat K Rath, CSR-chef på BILT, ett av Indiens största pappersföretag.

”Sverige har en ledande position inom frågor om ansvarsfullt företagande” säger Annika Rembe, generaldirektör för SI. ”Vår målsättning är att deltagarna ska kunna ta med sig de kunskaper de får till Indien och på så sätt driva utvecklingen där framåt.”

Utvecklar egna hållbarhetsprojekt
De Indiska deltagarna i SI:s managementprogram representerar bl.a. bilindustrin, media, gruvbolag och oljebranschen. De är i Sverige för att lära sig om hållbar utveckling och Corporate Social Responsibility (CSR) och under sin tid i Sverige får de får träffa hållbarhetsexperter och de ledande svenska företagen inom området. Vid hemkomsten till sina egna företag har många av deltagarna drivit igenom långtgående förändringsprojekt. Prabhat K Rath, är en av dem:

“Jag har satt igång processen med att göra CSR till en kärnfråga i vår verksamhet. Management-programmet har inte bara gett mig de teoretiska kunskaper som behövs, utan dessutom praktiska exempel på vad som kan göras”.

Under programmet utvecklar deltagarna egna hållbarhetsprojekt för sina organisationer. Vinod Kulkarni från Mumbai är en av årets deltagare i SI:s managementprogram. Han arbetar med hållbarhet på Tata Motors och började programmet i september. Hans projekt är inspirerat av Volvo och går ut på att förbättra utbildningen av förare för att på så sätt bidra till trafiksäkerheten och minska den höga dödligheten på vägarna i Indien. Tidigare projekt har bland annat lett till att deras företag i Indien börjat hållbarhetsrapportera, skapat etiska investeringsfonder eller utvecklt nya CSR-strategier för sina företag.

Seminarium om Hållbara affärer 9 december
Årets omgång av managementprogrammet avslutas med ett större seminarium för inbjudna svenska och indiska företag den 9 december.Temat för konferensen är Hållbara affärer i Sverige och Indien

”Målsättningen är att hålla kontakt med deltagarna på lång sikt” säger projektledare Maria Henoch. ”Genom programmet bygger vi ett aktivt nätverk av framtida ledare som kan stödja och inspirera varandra i det fortsatta arbetet med CSR. Dessa kan också fungera som viktiga kontaktpersoner och ambassadörer för svenska företag i Indien”.

För mer info om programmet kontakta:
Maria Henoch, projektledare, maria.henoch@si.se, 0732-31 85 18, Carl- Johan Nordlander, 08-453 79 61 eller Jenny Hagblom press- och informationsansvarig, jenny.hagblom@si.se, 0736-84 20 22

Följ SI löpande på:
http://www.si.se/
http://www.flicker.com/photos/svenskainstitutet
http://twitter.com/SINyheter
  

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som ökar omvärldens intresse för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med svenska och utländska samarbetsparter samt med svenska ambassader och konsulat.