Invest Sweden

Indiska bilar ska vintertestas i Sverige

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 11:20 CET


Den indiska fordonsforskningsorganisationen Automotive Research Association of India, ARAI, har undertecknat en avsiktsförklaring (Memorandum of Understanding) med den svenska investeringsfrämjaren Invest in Sweden Agency, ISA. Genom avtalet erbjuds indiska fordonstillverkare bland annat möjlighet att vintertesta bilar i norra Sverige. ARAI och ISA ska också testa biogasbussar i Indien.

 

ARAI är en industriell forskningsorganisation under det indiska näringsministeriet och tillhandahåller teknisk expertis inom forskning och utveckling. Det är också den samlande organisationen för testverksamhet, certifiering med mera inom fordonsindustrin i Indien.

Utöver chans till vintertester får den indiska fordonsindustrin tillgång till andra tjänster, bland annat brandtester. Tillsammans med ISA och några svenska tillverkare planerar ARAI även ett demonstrationsprojekt i Indien, där en biogasbuss ska testköras som förnybart bränsle.

-          Det är glädjande att få till stånd detta värdefulla samarbete mellan ISA och ARAI. Att ett samarbetsavtal kom till stånd så snart efter ARAIs besök i Sverige i augusti 2009 visar på Sveriges stora attraktionskraft på det här området. Vår förhoppning är nu att skapa spännande affärer mellan Indien och Sverige, säger Stefan Östling, ansvarig för ISAs fordonsprojekt.

-          Avtalet bekräftar att norra Sverige är centrum i Europa för vintertestning av fordon. Här finns den kompetens, kunskap och de naturliga förutsättningarna för att ge kunden den bästa lösningen. Samarbetet mellan ARAI och de lokala aktörerna i vintertestregionen kommer att medföra en vidareutveckling av serviceutbudet, säger Olof Norberg, investment promotion manager för fordonsprojektet inom Västerbotten Investment Agency, regional partner till ISA.

För mer information, kontakta: Stefan Östling, Head of Automotive, Invest in Sweden Agency tel: +46 31 764 76 52, mobil: +46 70 645 78 67, e-mail: stefan.ostling@isa.se

Invest in Sweden Agency, ISA, är en myndighet under Utrikesdepartementet med uppdrag att genom information och kontakter aktivt medverka till att utländska företag i olika former investerar i Sverige. Investeringarna kan ta formen av nyetableringar, expansionsinvesteringar, samarbetsavtal och förvärv. ISA har kontor i Stockholm och Göteborg, samt utlandskontor i USA, Japan, Kina och Indien. Därutöver samarbetar ISA nationellt med kommuner och regioner samt internationellt med ambassader och konsulat.

För ytterligare information besök www.isa.se.