Aqeri AB

Indiska försvarsmakten beställer mer från Aqeri

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 09:00 CET

Aqeri har på kort tid erhållit ytterligare order om 1,5 MSEK från den indiska försvarsmakten. Beställningarna avser bland annat leverans av HP-datorer anpassade för att klara mycket extrema miljöer.

"Order från Indien börjar komma in med en högre frekvens" säger VD Jan Israelsson. "Vi börjar nu få ett brett utbud av produkter beställda av olika försvarsgrenar i Indien, vilket ger oss en bred bas att stå på för framtida upphandlingar", fortsätter Israelsson.

Produkterna kommer att användas inom ett högteknologiskt och verksamhetskritiskt system i indiska armén.

För mer information vänligen kontakta VD, Jan Israelsson, tel 070-824 23 95
E-mail: jan.israelsson@aqeri.com.

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 november 2010.

Aqeri är en ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden. Våra produkter är anpassade för att tåla bland annat vibrationer, orena miljöer, elektromagnetisk strålning och varierande klimatförhållanden. I snart 30 år har vi hjälpt till att kundanpassa lösningar inom försvars-, industri- och fordonsbranschen. Aqeri Holding AB (publ), med organisationsnummer 556280-6660, har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolagets aktie (ticker: AQER) handlas sedan den 25 april 2005 på First North, samt sedan den 16 februari 2009 på First North Premier som drivs av Nasdaq OMX. Certified advisor är Remium, www.remium.com.