Umeå kommun

​Individ- och familjenämnden föreslår att byta kundvalssystem inom hemtjänsten

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2018 18:51 CET

I dagsläget tillämpas lagen om valfrihet (LOV) när det gäller utförare av hemtjänst. Nu föreslår individ- och familjenämnden att lagen om offentlig upphandling (LOU) ska vara styrande. Det innebär att kommunen kan komma att upphandla ett antal hemtjänstutförare.

Individ- och familjenämnden föreslår kommunfullmäktige att tillämpa lagen om offentlig upphandling vid val av utförare av hemtjänst. Beslutet togs efter votering med siffrorna 6-5. Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

- Vi ser att dagens system behöver ses över då det inte är konkurrensneutralt eller hållbart över tid. Därför föreslår vi att valfrihetssystem enligt LOV ska ersättas med upphandling enligt LOU. Det finns tre skäl till att vi föreslår detta. Vi vill se att valfriheten att välja utförare ska gälla för alla i Umeå, vi vill se ökat fokus på kvalitet och samarbete och slutligen handlar det om att den kommunala hemtjänsten även fortsättningsvis ska kunna upprätthålla en god kvalitet och kompetens, säger Andreas Lundgren (S), ordförande i individ- och familjenämnden.

- Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet yrkade på ett avslag på förslaget om att avskaffa LOV. Utredningen visar på inget sätt att det är ett välgrundat förslag till beslut. Vi ser fram mot debatten i kommunfullmäktige, säger Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande i individ- och familjenämnden.

Ärendet ska även diskuteras vid äldrenämndens sammanträde 22 november. Nämndernas beslut skickas vidare till kommunstyrelsen och sedan till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Eventuell förändring sker våren 2020

Om kommunfullmäktige beslutar att övergå från LOV till LOU kommer förändringen att ske under våren 2020. Samtliga utförare av hemtjänst hålls informerade under processen.

Kontakt

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 15 17
annakarin.sjolander@umea.seUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.