Appva AB

Individanpassad läkemedelshantering i Örebro

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2013 23:32 CET

Örebro kommuns Äldreboende Mikaeligården använder Medication and care support system och individanpassar läkemedelshanteringen. Efter en intern genomlysning av rutiner, förbättringsområden och medarbetarnas önskemål bestämde sig Örebro kommun för att utvärdera MCSS. Cecilia Lundberg, Processledare Läkemedelsgenomgångar och regional koordinator Senior Alert berättar:


-Vi har sedan hösten 2008 haft en hög ambition att förbättra och utveckla

läkemedelshanteringen och läkemedelsbehandlingen på kommunens

äldreboenden och i hemsjukvården. Vi upplevde att vi i stort höll en god

kvalité, men insåg också att vi behövde ett verksamhetsstöd för att

fortsätta vårt förbättringsarbete. Bland annat ville vi bli mycket bättre på

en individualiserad läkemedelshantering utifrån individens dygnsrytm och

läkemedlets effekt. Även tidsintervallet mellan läkemedelsdoser kan vara

avgörande för att undvika biverkningar.


Git Forsberg, en av verksamhetscheferna på Mikaeligården fyller i:

-Att kunna ge instruktioner om hur läkemedel ska ges i anslutning till

delningen ökar patientsäkerheten. Att få ett mobilt stöd för instruktioner

och patientönskemål har gjort stor skillnad. Vi vet att många medarbetare

har känt sig stressade över den stora mängd information som ska

förmedlas mellan sjuksköterskor och omsorgspersonal utan att det funnits

någon bärare av informationen. När vi jämför med hur vi hade det tidigare

inser vi att vi inte alls hade den koll som vi trodde. Nu är vi angelägna om

att komma vidare och få in insatser för fysioterapi, nutrition och munhälsa

i mcss och samtidigt kunna vara med att påverka hur systemet ska

utvecklas vidare för att stödja vårt viktiga arbete.


I Örebro kommun finns 1 171 platser på vård- och omsorgsboenden,

1 053 av dem är olika former av permanent boende och 118 är olika

former av korttidsboenden. Örebro kommun tagit hjälp av forskare på

Örebro universitet som har frågat äldre, anhöriga, medarbetare och chefer

inom vård och omsorg vad de tycker är viktigt. Resultatet har lett till ett

politiskt beslut om en gemensam värdegrund och värdighetsgarantier. Läs

mer på http://www.orebro.se/16649.html


Appva AB startades 2011 efter att ha förankrat behov av och nyttan med

Medication and care support system i nära dialog med utförare inom

äldreomsorg. Systemet har idag ca 1000 användare som kontinuerligt

bidrar till att MCSS fortsätter att utvecklas för att på bästa sätt stöda

verksamheterna i deras uppdrag.

Kontakt:

Ulrika Kjellberg, Appva AB, 070-766 8286, ulrika.kjellberg@appva.se

Cecilia Lundberg, Örebo Kommun, cecilia.lundberg@orebro.se