Liberala ungdomsförbundet, LUF

Individualisering är vägen ut ur ett utanförskap

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 11:25 CEST

Kontakt:
Nina Larsson
Förbundssekreterare
Tele: 08-410~242 38
Mobil: 0708-54 90 38
E-post: nina.larsson@liberal.se

Ola Mårtensson
Förbundsstyrelseledamot
Mobil: 0708-71 47 65

Tisdag 11 oktober, 2005

En ny rapport från skolverket visar att mellan 20 och 25 procent av landets skolor är dåliga på att ge adekvat stöd till elever med särskilda behov.

– Det är skrämmande. Framförallt för att just elever med behov av särskilt stöd riskerar att drabbas extra hårt ifall de inte får det stöd de behöver. Det kan exempelvis röra sig om dyslektiker vars handikapp inte ses förrän eleverna kommit långt upp i skolåren. För dem är särskilt stöd avgörande för hur de klarar sig i vårt bokstavstäta informationssamhälle, säger Ola Mårtensson, Liberala ungdomsförbundets utbildningspolitiske talesman.

Rapporten visar att skolor i invandrartäta områden med många elever med andra språk än svenska som modersmål är extra dåliga på att ge stöd åt elever som behöver särskilt stöd.

– I de fallen rör det sig framförallt om två områden som behöver stärkas. Dels handlar det om att prioritera svenska som andraspråk och dels handlar det om förstärkning av modersmålsundervisningen. Man får inte förringa betydelsen av att behärska sitt modersmål bra för att sedan kunna lära sig det nya språket bättre. Men i grunden handlar det hela om att skolan måste bli bättre på att tillgodose elevernas individuella behov på ett bättre sätt. Vissa elever som invandrat eller kommit som flyktingar till Sverige kanske är i behov av mer modersmålsundervisning, andra är kanske mer hjälpta av förstärkt svenska. Individualisering är en nyckel till framgång för dessa elever, menar Ola Mårtensson.

Folkpartiets skolpolitiske talesman Jan Björklund avvisade i Svenska Dagbladet i veckan tanken på att man bör satsa på modersmålsundervisning och poängterar det viktiga i att barn och ungdomar i invandrartäta områden lär sig svenska bättre.

– Visst är det primära målet, att de ska klara av svenskan bättre, men vägen dit ser väldigt olika ut för olika elever. Men en förutsättning för att kunna lära sig ett nytt språk är att man kan sitt ursprungliga ordentligt. Däri missar Björklund en oerhört central poäng. Individualisering borde vara honnörsordet i en liberal utbildningspolitik, avslutar Ola Mårtensson.

Pressbilder på Ola Mårtensson finns på http://www.luf.se/press

Kontakta någon av ovanstående för mer information.