Sveriges Kommuner och Landsting

Individuell lön i fokus

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 15:03 CEST

Hur kan individuell lön bidra till medarbetarens utveckling och verksamhetens resultat? Det är den övergripande frågan i en forskningsrapport som presenteras på onsdagen på Arbetsgivarforum, Sveriges Kommuner och Landstings träffpunkt för arbetsgivare i den kommunala sektorn.

På tre olika arbetsplatser, en skola, en vårdcentral och en intensivvårdsavdelning, har forskare i tre års tid undersökt vad som är ett bra arbetsresultat och hur det kan kopplas samman med individuell lönesättning. Medarbetare och chefer har tillsammans med forskarna granskat olika medarbetares sätt att utföra arbetet och hur detta sedan påverkar basen för lönesättningen. Deltagarna i undersökningen är överens om att arbetet med att skapa en gemensam syn på arbetsplatsen om vad som är ett bra arbetsresultat är mycket viktigt för lönesystemets trovärdighet.

– Undersökningen visar att tradition och värderingar på en arbetsplats har stor betydelse för arbetet med indivuiduell lön. Och den visar också på betydelsen av att verksamhetens vardag kopplas ihop med lönesättningen. Har man ett system med individuella löner skapas möjligheter till en värdefull dialog mellan medarbetare och chefer. En dialog som egentligen rör verksamhetsutvecklingen och medarbetarens engegemang och ansvarstagande, säger Annelie Löfqvist, direktör för Avdelningen för arbetsgivarpolitik.
– Jag rekommenderar chefer i kommuner och landsting att läsa rapporten, den tillför viktig kunskap till arbetsgivarrollen, avslutar hon.

För mer information om rapporten: avdelningen för arbetsgivarpolitik, Ken Johnsson 08-452 76 05, 070-310 76 05

För mer information om Arbetsgivarforum: avdelningen för arbetsgivarpolitik, Pernilla Askenbom, 08-452 76 22, 070-319 76 22