Fondmarknaden.se

Individuell rådgivning på nätet ska göra det lättare för Sveriges fondsparare att välja rätt fonder

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 15:55 CEST

Det ska självklart vara lönsamt men också enkelt och till och med roligt att spara i fonder, oavsett om man är fondproffs eller småsparare. Det är utgångspunkten för den nya plattform och fondhandelsplats som Fondmarknaden.se nu lanserar. Med Sveriges första interaktiva rådgivningstjänst på Internet som utgår från varje fondsparares individuella sparförutsättningar och sparmål, samt marknadens största utbud av fonder att välja bland, vill Fondmarknaden.se erbjuda Sveriges fondsparare ett öppet, oberoende och rådgivande alternativ till storbankerna.

Fondmarknaden.se är Sveriges enda oberoende rådgivande förmedlare av fonder på Internet och erbjuder fond- och pensionssparande samt PPM-förvaltning på www.fondmarknaden.se. Till skillnad från de svenska storbankerna marknadsför och säljer inte Fondmarknaden.se några egna fonder, utan satsar enbart på att erbjuda bästa möjliga fondutbud samt rådgivning och förvaltning utifrån kundernas faktiska sparmål och sparförutsättningar.

- Vi vill vara på spararnas sida genom att erbjuda marknadens bästa handelsplats för alla som fritt vill kunna välja fonder och få objektiva råd och tips som inte utgår från något annat än deras sparsituation, säger Christian Litezings, vd på Fondmarknaden.se. Vi tycker också att det ska vara enkelt och roligt att spara i fonder och följa fondernas utveckling. Därför har vi i vår nya plattform utvecklat anpassade tjänster och verktyg för alla kategorier av fondsparare. Nybörjaren eller den mindre intresserade spararen kan få grundlig vägledning eller aktiv förvaltning medan den mycket fondintresserade spararen kan välja att sköta allting själv.

Nydanande och omfattande rådgivningstjänst
En av de viktigaste nyheterna på den nya hemsidan är den omfattande satsningen på rådgivning som innefattar såväl personlig rådgivning som interaktiv och webbaserad rådgivning. Den webbaserade rådgivningstjänsten är Sveriges första i sitt slag och utgår från varje fondsparares unika sparsituation och sparhorisont. Utgångspunkten för tjänsten är en analys utifrån fondspararens ekonomiska förutsättningar, ålder, placeringshorisont och riskbenägenhet. Analysen sker automatiskt efter att användaren har fyllt i sina uppgifter i ett webbformulär på hemsidan och resulterar i en individuellt rekommenderad fondportfölj bestående av en mix av aktie, hedge- och räntefonder.

Alla som öppnar fondkonto hos Fondmarknaden.se får också sin egna personliga och licensierade rådgivare som de kan ha kontinuerlig kontakt med kring sitt sparande via telefon, mejl eller sitt konto. Det kan handla om allt ifrån att diskutera förändringar i sitt sparande till att ha någon att bolla tankar och idéer med kring fonder som man ser som intressanta.

Ny undersökning visar på stort behov av rådgivning
Att det finns ett stort behov av ökad rådgivning bland Sveriges fondsparare visar inte minst den undersökning som Fondmarknaden.se nyligen låtit göra bland 1009 privata fondsparare. Över 70 procent av fondspararna uppgav där att de saknar eller har för lite kunskaper för att välja rätt fonder utifrån sina sparförutsättningar. Endast var tredje fondsparare hade på årsbasis eller oftare kontakt med en bankman eller rådgivare för att se över sitt fondsparande.

- Det är på tok för få anser vi samtidigt som undersökningen tydligt visar på ett stort behov av information och vägledning bland spararna. Även om fondsparande alltid är långsiktigt händer det mycket på marknaden och i den egna sparsituationen som påverkar fondsparandet över tid, säger Christian Litezings.

Var tredje fondsparare går heller aldrig igenom sitt fondinnehav och lika många har inte en personlig fondrådgivare eller bankman att vända sig till. När det gäller fondspararnas förmåga att ändra sitt fondinnehav är det hela sex av tio som sällan eller aldrig ändrar i sin fondportfölj. Lika många av fondspararna är inte så aktiva som de vill vara.

- Orsaken till att människor inte ändrar i sin fondportfölj är att främst att de har för lite kunskap, svårigheter att bedöma när de ska göra förändringar och att det upplevs som krångligt att ändra sitt fondinnehav. Där har hela fondbranschen en stor utmaning att bli bättre på att vägleda spararna genom rådgivning och tjänster som underlättar ett aktivt fondsparande och som skapar engagemang bland spararna, säger Christian Litezings.

Några viktiga resultat från undersökningen gjord av Zapera på uppdrag av Fondmarknaden.se är:
• Sju av tio har ett privat fondsparande.
• Sju av tio har fondsparat längre än sex år.
• 73 procent av de tillfrågade känner att de inte har kunskaper eller har för lite kunskaper om hur de ska välja fonder.
• Endast en av fyra känner att de har tillräckliga kunskaper för att välja rätt fonder.
• 57 procent gör sällan eller aldrig ändringar i sin fondportfölj.
• En av tre privata fondsparare har ingen rådgivare.
• De flesta har kunskaper om hur deras fonder har gått, åtminstone på ett ungefär.
• De flesta är missnöjda med hur deras fonder har gått, endast en av fyra är nöjda med sin fondutveckling.

För mer information kontakta:
Christian Litezings, vd, Fondmarknaden.se
Tel: 08-545 186 02
E-post: christian.litezings@fondmarknaden.se
Webb: www.fondmarknaden.se

På vår sida får kunderna råd att var oberoende.
Vi på Fondmarknaden.se tycker det är dags för Sveriges fondsparare att välja sida. Vi anser att det ska vara enkelt och lönsamt med fonder. Vi tycker också att våra kunder ska kunna välja fritt bland alla fonder, utan påverkan av bankers eller andras särintressen, men med personlig och kvalificerad hjälp från våra rådgivare. Fondmarknaden.se ingår i MFEX-koncernen och grundades redan 1999. Vi är Sveriges enda oberoende rådgivande fondförmedlare på internet, med ca 1200 fonder för fond- och pensionssparande och vi erbjuder dessutom PPM-förvaltning. Våra tjänster består av såväl handel och rådgivning som förvaltning. Fondmarknaden.se står under Finansinspektionens tillsyn och samtliga av våra rådgivare är licensierade av Swedsec.

Adress: Brahegatan 20, 114 37 Stockholm Tel: 08-545 186 00 Fax: 08-545 186 01
E-post: info@fondmarknaden.se Webb: www.fondmarknaden.se