Ideon Science Park

Indonesien ska skapa 100 nya Science Parks med IDEON som förebild

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2016 09:04 CEST

Ideon Open och Sven Tore Holm, första VD’n för Ideon Science Park har varit delaktiga i programmet som drivs av Lunds universitet i samarbete med den indonesiska delegationen. Bakgrunden är att Indonesien vill lära sig hur man byggt upp Ideon och hur man samarbetat med Lund. De kommer sedan att använda dessa kunskaper och erfarenheter som modell för sina hundra nya Science Parks.

En certifieringsceremoni ägde rum i Gula Villan i Lund under fredagen den 21 oktober. Denna begivenhet följs sedan upp av att Indonesiens ambassadör Bagas Hapsoro S.H., M.A, med titeln Ambassador Extra Ordinary and Plenipotentiary of the Republidonesia to Kingdom of Sweden and Republic of Latvia, kommer till Ideon fredagen den 28 oktober för att diskutera aktiviteter framåt.

I nuläget är ca fyrtio Indonesiska studenter inskrivna på LU, enligt Sven Tore Holm, vilket också är en del av utbytesprogrammet.

Utbildningen i Entrepreneurship & Science Park Development är skräddarsydd för Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT) in Indonesia. Programmet är en del av och i linje med det samarbete som finns mellan Sverige och Indonesien, vilket syftar till att stärka och utveckla samarbetet inom vetenskap, teknik och innovation. Genom att ytterligare främja kapacitetsuppbyggnad och initiera gemensam forskning samt innovation bland akademiker, företag, industrier och statliga institutioner, är det långsiktiga målet för programmet att bidra till ökad kapacitet för förverkligandet av ett nationellt innovations-ekosystem i Indonesien.


För mer information och pressbilder kontakta:

Mia Rolf, Verksamhetschef IDEON 0709-100 111, mia.rolf@ideon.se


IDEON Science park grundades 1983 strax intill och i samarbete med bl a Lunds universitet. Det har kommit att bli en plats där framstående innovationer skapas och spännande tillväxtbolag tar avstamp. Multinationella företag som Axis, Ericsson och Qlickview härstammar från IDEON. Flera av världens största innovationsbolag har utvecklingskontor eller samarbetsinvesteringar gjorda på området. På IDEON finns en unik mix av kompetenscentra inom bl a ICT, Life Science, EV, Cleantech och Smarta Material, samt tillgång till laboratorier av högsta standard, vilket gör IDEON Science Park till en fantastisk tillväxt- och kunskapsmiljö för utvecklings- och forskningsbolag i världsklass.