Läkemedelsverket - Medical Products Agency

Indragning av veterinärläkemedel som innehåller dietanolamin

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2018 08:55 CEST

Som en försiktighetsåtgärd har Läkemedelsverket beslutat att tillfälligt återkalla de läkemedel till livsmedelsproducerande djur som innehåller hjälpämnet dietanolamin, till dess risk för konsumenten kan uteslutas. Beslutet träder i kraft den 17 oktober. Injektionsberedningar av flunixin som innehåller dietanolamin kommer fortsatt att kunna användas till hästar förutsatt att dessa tas ur livsmedelskedjan.

– Indragningen av veterinärläkemedel med dietanolamin är en försiktighetsåtgärd. Den information som vi har idag talar för att risken för konsumenten är mycket liten, säger Fredrik Hultén, utredare på Läkemedelsverket.

Substansen dietanolamin ingår som hjälpämne i ett fåtal läkemedel godkända för livsmedelsproducerande djur i Sverige. Den Europeiska kommittén för veterinärläkemedel (CVMP) har gjort bedömningen att det saknas viss information för att kunna utesluta att dietanolamin utgör en risk för konsumenten. Av det skälet återkallar Läkemedelsverket tillfälligt de läkemedel till livsmedelsproducerande djur som innehåller dietanolamin.

Injektionsberedningar av flunixin som innehåller dietanolamin kommer fortsatt att kunna användas till hästar eftersom flunixin bedöms ha en särskild betydelse för hästsjukvården. Behandlade hästar måste tas ur livsmedelskedjan genom anteckning i hästens identitetshandling (det så kallade hästpasset).

Dietanolamin ingår som hjälpämne i fem veterinärläkemedel godkända i Sverige till livsmedelsproducerande djur.

Kontakta oss

Fredrik Hultén, Terapiområdesansvarig, Läkemedelsverket, telefon: 018-17 46 06

Relaterad information

  • Pressmeddelande från möte med CVMP 17-19 juli 2018
  • Uttalande från CVMP juli 2018
  • Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.