Electrolux AB

Indragningen av återköpta aktier och nedsättningen av aktiekapitalet nu genomfört

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2003 17:17 CEST

Bolagsstämmans beslut om indragning av 14.612.580 tidigare återköpta B-aktier har nu registrerats. Indragningen innebär att bolagets aktiekapital sätts ned med 73.062.900 kronor och att Electrolux har möjlighet att göra ytterligare återköp.

Vidare har de 14.612.580 C-aktier som bolagsstämman beslutade att emittera till Svenska Handelsbanken för att minska tidsåtgången för nedsättningen lösts in till nominellt belopp, fem kronor, uppräknat med en räntefaktor. Nedsättningen innebär att 73.062.900 kronor överförs från fritt eget kapital till reservfonden.

Efter nedsättningen fördelas bolagets egna kapital på 10.000.000 A-aktier och 314.100.000 B-aktier, totalt 324.100.000 aktier. Efter dagens återköp av 400.000 aktier äger Electrolux 9.008.172 tidigare återköpta B-aktier, motsvarande 2,8% av antalet utestående aktier.

Bolagsstämman i april 2003 bemyndigade styrelsen att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv får ske av högst så många A- och/eller B-aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10% av det totala antalet aktier.

Electrolux-koncernen är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter - som kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare - säljs varje år till konsumenter och professionella användare i över 150 länder till ett värde av 133,2 miljarder kronor. Electrolux-koncernen har 82. 000 medarbetare och arbetar med ledande varumärken som AEG, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka, Husqvarna, Flymo, Volta och ElektroHelios.

För mer information
För mer information, kontakta Investor Relations på telefon 08-738 60 03. Electrolux Pressjour har telefon 08-657 65 07.

För att ändra eller säga upp denna faxtjänst, vänligen sänd hela detta dokument, med uppgift om ditt namn, företag och faxnummer, till faxnummer 08-738 7090, med uppgift om vad som ska ändras.