Swedia Networks AB

Industri Kapital ny ägare i Eltel Networks

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 16:52 CEST

Samgåendet mellan ELTEL NETWORKS och SWEDIA NETWORKS skapar en ledande infranet-grupp i norra Europa

Ett företag som kontrolleras av Industri Kapital 2000-fonden förvärvar Eltel Networks Corporation (Eltel) från CapMan och Eltels ledning för cirka 190 miljoner euro. Eltel kommer att kombineras med Industri Kapitals portföljbolag Swedia Networks (Swedia). Den sammanslagna gruppen blir en av norra Europas ledande aktörer inom installation och underhåll av infrastruktur för el och telekom. Transaktionen, som förutsätter godkännande från berörda konkurrensmyndigheter, förväntas slutföras i mitten av november 2004.

Den sammanslagna gruppen, som kombinerar Eltel och Swedias starka marknadspositioner, tekniska expertis och serviceutbud, får en omsättning om cirka 600 miljoner euro och runt 4 500 anställda. Den nya gruppen kommer att få namnet Eltel Networks. Tuomo Rönkkö, nuvarande VD för Eltel, har accepterat posten som VD för den nya gruppen.

“Sammanslagningen stärker Eltels och Swedias verksamheter och tillväxtmöjligheter samt ger oss en stark gemensam position i norra Europa. Vi kommer, i linje med vår strategi, att kunna erbjuda ett effektivt service- och produktutbud som är än mer kundanpassat. Kombinationen av EL- och TELE-verksamheterna ger möjlighet till stora erfarenhetsutbyten och vi kommer att fortsätta att introducera ”best practice” i vår bransch. Med vårt gemensamma innovativa och konkurrenskraftiga serviceutbud kommer vi att vara med och omvandla vår bransch i framtiden”, säger Tuomo Rönkkö, VD för Eltel Networks.

”Swedia Networks har genomgått en omfattande omstruktureringsprocess de senaste åren och är nu välpositionerat inför framtiden. Tidpunkten är mycket lämplig för att stärka verksamheten ytterligare genom att kombinera Swedia och Eltel. Våra två företag kompletterar varandra väl såväl geografiskt som med avseende på produkt- och serviceutbud”, säger Jan Sjöqvist, VD för Swedia Networks.

”Vi har investerat i ett företag som uppvisar stabil tillväxt, är högt specialiserat och som dessutom är en pionjär i sin bransch. Vi kommer att stödja den nya gruppen fullt ut så att dess framtida strategiska mål kan förverkligas. Kombinationen av Eltel och Swedia är industriellt logisk och den skapar en stark och konkurrenskraftig aktör i norra Europa”, kommenterar Michael Rosenlew, Partner på Industri Kapital.

CapMans fonder äger idag 83 procent av Eltel Network och Eltels ledning äger 17 procent av bolaget. Swedia Networks ingår i Telefosgruppen som är majoritetsägd av Industri Kapital 2000-fonden, med TeliaSonera som minoritesägare.

För mer information, vänligen kontakta:
Tuomo Rönkkö, VD, Eltel, mobil: +358 40 311 3001
Jan Sjöqvist, VD, Swedia Networks, 08-585 379 70
Christian Salamon, Partner, Industri Kapital, 08-678 95 27

Eltel Networks
Eltel Networks konstruerar, bygger och underhåller el- ,tele- och mobilnät. Eltel Networks tillhandahåller lösningar för konstruktion av energi- och telekommunikationsnätverk, mobilnät samt elektrifiering av järnvägar. Företaget, som är verksamt i norra Europa, har över 2300 anställda. Utöver detta har Eltel Networks intresseföretag med cirka 800 anställda. Eltels förväntas omsätta cirka 310 miljoner euro under 2004.

Swedia Networks
Swedia Networks bygger, övervakar och underhåller alla typer av nät för effektiva kommunikationslösningar. Med rikstäckande organisation i Sverige och verksamhet i flertalet europeiska länder, erbjuds hög kompetens inom såväl drift och underhåll som systemintegration, IP-teknik, nätverksdesign och byggnation. Totalt har Swedia Networks ca 2 200 medarbetare och 2003 omsattes 2,4 miljarder kr. Swedia Networks ingår i Telefosgruppen vars huvudägare är Industri Kapital 2000-fonden.

Industri Kapital
Industri Kapital är ett europeiskt riskkapitalbolag med nordiskt ursprung. Bolaget har ett förvaltat kapital om närmare 4 miljarder euro från nordiska, europeiska och internationella investerare. Sedan starten 1989 har Industri Kapital förvärvat 48 företag. Dagens portfölj omfattar 26 företag med en total omsättning om drygt 9 miljarder euro.

Industri Kapital investerar främst i företag med starka kassaflöden och stor utvecklingspotential. I merparten av fallen rör det sig om medelstora företag verksamma i mogna branscher med stabil tillväxt.