Aptean

Industri-Matematik levererar nytt IT-system för kontanthantering till BDB Bankernas Depå AB

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2012 10:00 CET

Industri-Matematik AB har tecknat avtal med BDB Bankernas Depå AB om införande av ett nytt IT-system för att effektivisera kontanthanteringen i samhället. BDB ägs idag med 20% vardera av Danske Bank, Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken och Swedbank.

BDB har beslutat om att ersätta befintligt system för kontanthantering med ett nytt IT-system och har tecknat avtal med Industri-Matematik AB som ska utveckla och ansvara för driften av det nya systemet. Kontraktet är femårigt med möjlighet för BDB att förlänga det ytterligare tre år varefter det förlängs med ett år åt gången. Det nya systemet ska vara i drift i maj 2013.


– Vi ser väldigt positivt på samarbetet med BDB, säger Niklas Rönnbäck, VD på Industri-Matematik.  Vi vet att BDB har utvärderat många leverantörer och vi är stolta och glada över det förtroende som de nu visar oss.  Våra nöjda kunder och beprövade driftssäkra logistiklösningar har spelat en väsentlig roll i BDB´s val av leverantör har vi förstått, fortsätter Niklas.

 

– Vi har valt Industri-Matematik som leverantör av vårt nya IT-system bl.a. för deras bevisade förmåga att kunna utveckla driftsäkra logistiksystem för olika komplexa verksamheter.  De har även visat ett stort engagemang och förståelse för vår unika verksamhet under vår utvärderingsfas, säger Monica Hallin, VD hos BDB.

 

För mer information, kontakta:
Niklas Rönnbäck, VD Industri-Matematik,
Tel: 08-676 50 00
Mail: nronnback@cdcsoftware.com

                                           

 

Fakta om BDB Bankernas Depå AB
2005 togs ett beslut om att effektivisera kontanthanteringen i Sverige genom att Riksbanken inte skulle svara för sådan verksamhet som privata aktörer kan sköta lika bra eller bättre. Avsikten med den nya strukturen var också att få bort onödiga värdetransporter mellan Riksbanken och bankerna. Till följd av nyordningen har bankerna format BDB såsom en privat depåstruktur för lagring av kontanter. BDB är idag den enda depåägaren som har avtal med Riksbanken och ägs med 20 % vardera av Danske Bank, Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken och Swedbank.

Industri-Matematik AB (ingår i CDC Software) har sedan 1967 levererat affärssystem till branscher där logistik är verksamhetskritiskt, till exempel inom läkemedelsindustrin och dagligvaruhandel. CDC Software har idag fler än 10 000 kunder över hela världen och cirka 1200 anställda, varav 120 i Norden.  Några av Industri-Matematiks svenska kunder är: Ahlsell, Apotek Hjärtat, Bergendahls Food, Bring Logistics, Isaberg Rapid, MediCarrier, och Schenker Logistics.
För mer information besök:  
www.CDCsoftware.se