Riksföreningen Teknikcollege Sverige

Industri möter utbildning i frågor om utmaningar kring kompetensförsörjning

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2013 07:00 CET

En mötesplats för de 27 certifierade Teknikcollegeregionerna som omfattar 140 certifierade utbildningsanordnare med över 2000 engagerade företag samt ca 14 000 studerande. Fler än 180 kommuner jobbar med Teknikcollege på både gymnasial och eftergymnasial nivå. 

Sveriges konkurrenskraft äventyras om inte våra företags behov av kvalificerade tekniker och ingenjörer tillgodoses framöver. Industrins parter oroas av höga pensionsavgångar samtidigt som de yngre åldersgrupperna inte är tillräckligt många för det kompetensbehov som svensk industri står inför.  Med minskad befolkning i arbetsför ålder samt missnöjet med vad utbildningssektorn klarar att leverera initierade Industrirådet konceptet Teknikcollege 2004 och tog därmed en aktiv roll i att förändra situationen inom industriellt inriktad utbildning. Med målsättningen att höja utbildningskvalitén och säkra den svenska industrins långsiktiga kompetensförsörjningsbehov har Teknikcollege genererat en historisk förändring inom det svenska utbildningsväsendet. Industrirådet omfattar ledande arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer inom svensk industri och därmed omfattas också ca 700 000 anställda inom industrins olika branscher.

Den 6 november anordnar Riksföreningen Teknikcollege sin årliga konferens i Västerås med ca 300 deltagare. Konferensen berör de tekniskt inriktade utbildningarnas roll men också näringslivets tydliga engagemang för att säkra vår framtida kompetens och därmed också vår förmåga att hävda oss i den globala konkurrensen. 

Talare på konferensen:Utbildningsminister Jan BjörklundÅke Svensson, VD TeknikföretagenYvonne Gille, Dannemora Mineral AB

Inom Mälardalen finns i dagsläget sex certifierade program och för att nämna några av samverkansföretagen så är det Volvo CE, Lunbergsplåt, Westinghouse.
Varmt välkomna att delta hela eller delar av dagen! 

Plats: Aros Congress center Västerås        

Tid: 09.15-16.15,onsdagen 6 november 

Läs mer på: www.teknikcollege.se      
Med vänliga hälsningar

Riksföreningen Teknikcollege

Adela Martinovic 08- 410 129 16

Frida Andersson 08-410 129 15

Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna inom Industrirådet initierade konceptet Teknikcollege 2004 och tog därmed en aktiv roll i att förändra situationen inom industriellt inriktad utbildning. Med målsättningen att höja utbildningskvalitén och säkra den svenska industrins långsiktiga kompetensförsörjningsbehov har Teknikcollege genererat en historisk förändring inom det svenska utbildningsväsendet.