Pilz Skandinavien K/S

Industriautomation för järnvägen

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2012 11:49 CEST

PSS 4000 modulerna med -R (Railway) i produktbeteckningen kännetecknas bland annat av en särskilt robust konstruktion. Helhetslösningen uppfyller förhöjda säkerhets- och miljökrav upp till SIL 4 enligt CENELEC 5012x.

Användaren från järnvägsindustrin drar fördel av en standardiserad industrilösning och därmed lägre kostnader vid godkännandet. -R-modulerna kan användas i olika tillämpningar inom järnvägsområdet. Till dessa räknas styrfunktioner för arbetsmaskiner vid spårbyggnad och i drivfordon samt styr- eller övervakningsfunktioner inom signalområdet. Även signalövervakning vid järnvägsövergångar, styr- och säkerhetsteknik eller ställverkskoppling hör dit.

"Med -R-modulerna i automationssystemet PSS 4000 visar Pilz att man kan använda styrlösningar från industrin för att modernisera signaltekniken på det tyska järnvägsnätet", förklarar Armin Glaser, chef för Produktmanagement hos Pilz GmbH & Co. KG. "Standardiserade lösningar, enkel projektering och programmering samt låga investerings- och driftkostnader är fördelar när man använder säkerhetsstyrningar som prövats i industrin", fortsätter Glaser. Automationssystemet PSS 4000 från Pilz med utvidgningsbara och distribuerade styrningar samt Ethernet-baserade kommunikationssystem är lämpligt för detta.

Automationssystemet PSS 4000 från Pilz används såväl vid konventionell maskin- och anläggningsteknik som vid tillverkning inom fordonsindustrin. Tack vare sin öppenhet och flexibilitet utnyttjas det även av kunder inom kemiindustrin, linbanor, hamnkranar och slussanläggningar. Fördelen: Det betraktar aspekter för standardautomatisering och säkerhet i ett system. Därutöver erbjuder PSS 4000 förmånen med en distribuerad styrstruktur utan den komplexitet som vanligen är förbunden med detta. Automationssystemet PSS 4000 består i detalj av flera hårdvaru- och programvarukomponenter samt realtids-Ethernet SafetyNET p och motsvarande nätverkskomponenter. Via detta kan ytterligare styrningar och in-/utgångsenheter anslutas distribuerat och säkra såväl som icke-säkra data överföras.

Styrteknik från Pilz används över hela världen för säkerhet inom person- och godstrafik, till exempel vid järnvägsövergångar, växelverk eller i byggnadsteknik på bangårdar. Pilz är medlem i Verband Deutsche Bahnindustrie e.V. (VDB) (Den tyska järnvägsindustriföreningen).

Pilz på Scanautomatic mässan i Göteborg, 9-11 oktober: Monter B08:52

Pilz Skandinavien K/S

Pilz Skandinavien är ett dotterbolag till Pilz GmbH & Co., som med mer än 1 500 medarbetare över hela världen är ledande inom säker automationsteknologi. Huvudkontoret i Tyskland och de 28 dotterbolagen som finns på alla kontinenter har försäljning och ger applikationslösningar på plats. Produkterna omfattar kontroll- och övervakningsreläer, säkerhetsreläer, programmerbara styrsystem, säkra BUS-system, sensorer, ljusridåer/ljusbommar, mekaniska säkerhetsbrytare, operatörspaneler, textdisplayer och servolösningar.

 Utöver komponenter erbjuder Pilz också ett brett urval av servicetjänster. Dessa omfattar bl.a. rådgivning, utveckling och utbildning. Pilz kan bl.a. hjälpa till med att utforma kursprogram för ett företags medarbetare eller utföra maskinsäkerhets-/riskbedömningar, säkerhetskoncept/-design och CE-märkningar.

Önskas ytterligare information är ni välkomna att kontakta Pilz Skandinavien K/S. Telefon: +46 (0)300 139 90, e-mail: pilz.se@pilz.dk