Paper Province

INDUSTRIAVFALL KAN BLI FISKFODER OCH ANTIBIOTIKA

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 14:01 CET

– NYA VINNOVAMILJONER TILL SVAMPPROJEKT VID NORDIC PAPER SÄFFLE

Nordic Paper i Säffle driver tillsammans med bioteknikföretaget Cewatech, Göteborg en pilot-anläggning, som odlar mikrosvamp av brukets sulfitlut. Projektet drivs med stöd av Vinnova sedan 2010, och eftersom anläggningen visat positiva resultat, skjuter Vinnova nu till ytterligare 2,5 miljoner kronor för vidareutveckling av tekniken. Svampen kan användas som foder vid fiskodlingar, men försök pekar på att den i renad form kan användas för att minska spridningen av antibiotikaresistenta bakterier bland människor.

– Det här är en fantastisk bioekonomisk innovation. Förutom att den kan öka intäkterna för pappersbruken kan den också minska klimatbelastningarna inom hela fiskodlingsindustrin eftersom den motverkar utfiskningen av haven och skapar mindre föroreningar i luft och vatten, säger Maria Hollander, vd för The Paper Province. The Paper Province har hjälpt till i projektets startskede med bl a att söka finansiering, och kommer framgent fortsätta hjälpa till genom att knyta nya aktörer till projektet.

Lönsammare än eldning

Den ätliga mikrosvampen odlas på brukets sulfitlut, vilket är en restprodukt som i vanliga fall eldas upp för att ge energi. Men enligt Henrik Kjellgren, försäljningsdirektör på Nordic Paper är det mer lönsamt att producera svampar av sulfitluten än att elda upp den. 
– Exakt hur mycket lönsammare återstår att se de närmsta åren, då vi ska utreda hur stora investeringar som kommer behövas. Men det känns positivt att kunna skapa värde av brukets sidoströmmar på det här sättet, säger Henrik, som arbetat med projektet sedan starten 2010.

Nyttig för fisken – nyttig för konsumenten

Under 2013 har svampen testats av fiskfodertillverkare, och testerna visar att svamptillskottet ökar fiskarnas tillväxt med 5-10 procent. Svampen tillför dessutom nyttiga proteiner, fetter och vitaminer som ger positiva hälsoeffekter för laxarna och därmed slutkonsumenten.
– För att föda upp en lax går det idag åt fiskmjöl från två fiskar, vilket är en bidragande orsak till utfiskningen i världen. Men genom att blanda in vår svamp i fiskfodret kan man minska behovet av fiskmjöl. Fiskmjöl innehåller också miljögifter som ackumulerats och anrikats genom näringskedjan. Vår svamp har inte belastats av miljögifter, berättar Lars Edebo, forskningschef på Cewatech.

Lovande medicinska egenskaper

Lars Edebo har ett förflutet som chef för Sahlgrenskas bakteriologiska laboratorium, där han särskilt ansvarade för besvärliga svampinfektioner. Tillsammans med sin son Anders Edebo, som är kirurg, arbetar de nu med svampens positiva egenskaper.
– Vi har förhoppningar om att utveckla material, som kan ersätta antibiotika och förebygga spridningen av antibiotikaresistenta svampar och bakterier som exempelvis MRSA, berättar de.

Processoptimering

Nästa steg i projektet är att optimera den tekniska processen i anläggningen. Syretillförseln behöver ökas samtidigt som det är önskvärt med effektivare metoder för skördning, tvättning och torkning av svampen. Något som förhoppningsvis kan lösas med ny teknik som utvecklats för cellulosa vid Karlstads Universitet.

Fakta

– Världsmarknaden för fiskfoder är 5 miljoner ton/år.
– Svampen som odlas på Nordic Paper är hämtad från "Tempe" - en indonesisk maträtt som liknar camembert-ost, och som odlas fram på sojabönor.
– Projektet tilldelades "Innovation Award 2011" vid North Atlantic Seafood Forum i Oslo.
– Projektet startade 2010 och beviljades då cirka 2,4 miljoner kronor i finansiering av Vinnova.
– Nu beviljade Vinnova ytterligare 2,5 miljoner kronor för processoptimering av befintlig process.

The Paper Province är ett kluster för pappers- och massaindustrin i Värmland med omnejd. Klusterorganisationen ägs och drivs av ett hundratal medlemsföretag, från globala giganter till lokala underleverantörer. Genom samverkan utvecklas och förbättras medlemsföretagens och regionens konkurrenskraft. Externa mätningar visar att The Paper Province arbete leder till nya produkter och tjänster, ökad försäljning och fler jobb.