Promosalons Sverige AB

Industriell excellens i fokus med WNE Awards 2016

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2016 14:36 CEST

Pressmeddelande, april 2016

Den 28 till 30 juni samlas aktörer från hela världen inom civil kärnkraftsindustri på World Nuclear Exhibition på Le Bourget. Under tre affärsorienterade dagar erbjuds här ett brett program med affärsmöten, paneldiskussioner och utställarnas workshops som kompletteras med parallella events och studiebesök efter mässans avslutning.

Denna efterlängtade andra upplaga av WNE kommer att bli en höjdpunkt för branschens olika aktörer, och här kommer att samlas en betydande andel internationella besökare. Fyra månader innan mässan är redan 80 % av utställningsytan bokad och målsättningen att öka med 50 % jämfört med 2014 är nästan uppnådd. Över 30 % är nya utställare, både franska och internationella och 15 nationella montrar är inplanerade.


WNE, med den industriella excellensen i fokus: WNE Awards

”Utveckling har en central plats inom kärnkraftsindustrin och branschen avancerar ständigt genom nya innovationer. Detta är en av anledningarna till att vi har valt att lyfta fram den industriella excellensen genom att under en prisceremoni premiera de mest betydande framstegen som presenteras på mässan. Detta är en nyhet för 2016” meddelar Gérard Kottmann, ordförande för WNE.

Ceremonin WNE Awards äger rum vid mässans öppnande, den första kvällen – tisdagen den 28 juni – där priser kommer att delas ut för innovativa projekt inom fyra stora områden:

  • Innovation avseende produkter, processer, marknadsföring och organisation.
  • Kärnkraftsäkerhet som här omfattar samtliga aktiviter som gör det möjligt att garantera att inga skadliga effekter kommer att uppstå på människor eller miljö.
  • Kunskapshantering som en tvärvetenskaplig förvaltningsstrategi med vilken man kan identifiera, analysera, effektivt hantera, bevara och dela de kunskaper som finns inom en organisation – kunskaper som företaget själv skapat (marknadsföring, forskning och utveckling) eller som förvärvats utifrån (business intelligence).
  • Operativ excellens som en systematisk och metodisk strategi för att maximera säkerheten, produktiviteten, produktkvaliteten, kostnadsbesparingar och prestandan allmänt sett.

De 4 juryerna bestående av välrenommerade internationella experter kommer att ledas av Bernard Bigot, Director-General på ITER (jury för innovation), William D. Magwood, Director-General på OECD Nuclear Energy Agency (NEA) (jury för kärnkraftsäkerhet), David Drury, Technical Head of Management of Human Resources på IAEA(1) (jury för kunskapshantering) och Jacques Regaldo, Chairman för WANO(2) (jury för operativ excellens).

(1)International Atomic Energy Agency

(2)World Association of Nuclear Operators

Side Awards

Parallellt med mässan kommer flera andra priser att utdelas:

  • WiN Awards: organiseras av WiN Global, en ideell förening vars målsättning är att öka kunskapen bland kvinnor och den unga generationen och att sprida information om kärnkraft, dess användningsområden, kärnvetenskap och kärnteknik. Under föreningens årliga konferens kommer WiN Award att delas ut till en kvinna som specialiserat sig inom kärnkraftsektorn, onsdagen den 29 juni vid lunchtid. 

www.win-global.org

  • Fem'Energia Award: Detta pris delas sedan 2009 ut av EDF, i partnerskap med WiN France, WiN Europe och EDF Foundation, för att uppmuntra och ekonomiskt stödja kvinnliga studenter och personal som arbetar inom kärnkraftssektorn. Fem’Energia Award kommer att delas ut den 30 juni kl. 12.30

www.win-france.org

  • Spark! Contest, sponsras av Jean-Bernard Lévy, CEO för EDF, och utmanar studenter och utexaminerade från franska och engelska universitet under 28 år att tänka innovativt i ett energirelaterat ämne. Detta pris kommer att delas ut den sista dagen, torsdagen den 30 juni vid lunchtid.

www.thesparkcontest.org/the-spark-contest.html

  • Innovatome-tävlingen, är ett initiativ av gruppen Jeune Génération inom det franska kärnkraftsförbundet, la Société Française d’Energie Nucléaire, (SFEN JG) som vänder sig till studenter inom alla områden och som består i att lyfta fram innovationer i tre kategorier som är kopplade till samhällsutveckling: digital teknik, ekologisk omställning och hälsa/säkerhet/välbefinnande. Priset i Innovatome-tävlingen kommer att delas ut torsdagen den 30 juni vid lunchtid.

www.innovatome.org

För mer information, gå in på www.world-nuclear-exhibition.com eller kontakta mässans representant i Sverige : Promosalons Sverige AB : tel. 08-660 40 11 eller email : sweden@promosalons.com

AIFEN i korthet

WNE ÄR ETT EVENT INOM AIFEN (Association Française des Industriels Français Exportateurs du Nucléaire), en förening som företräder mer än 300 franska företag och stora organisationer (PFCE, PFME, GIIN, PNB) inom alla led av kärnkraftcykeln, från bränsletillverkning till avveckling.