KanEnergi Sweden AB

Industriell symbios skapar nya möjligheter

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2013 17:51 CEST

Industriell symbios är att dela på råvaror, biprodukter, restprodukter, tjänster och andra resurser mellan industrier för att skapa mervärden, minska kostnader och miljöpåverkan.

Genom att utgå från metoden och arbetssättet Industriell symbios hoppas fyra kommuner i Fyrbodal att kunna identifiera nya sätt att utveckla och öka konkurrenskraften för befintliga industrier samtidigt som det skapar förutsättningar för nyetableringar. Kommunerna är Åmål, Sotenäs, Vänersborg och Dals-Ed. Alla har olika förutsättningar men kan dra nytta av att göra arbetet gemensamt.

Som ett första steg hölls en workshop i ämnet och förutsättningarna i varje kommun den 16 april. Under dagen analyserades varje kommuns förutsättningar och mål och vägen framåt. Redan under dagen hittades nya intressanta spår som kan medföra utveckling av länkar och synergier mellan olika företag och verksamheter, gemensamma satsningar mm.

Arbetet med Industriell symbios i de fyra kommunerna sker med stöd av Innovatum och KanEnergi som processledare och utredare och del av finansieringen sker av Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. 

intresserade? Kontakta Peter Carlsson: peter.carlsson@kanenergi,se, 0709-64 9 278

KanEnergi är ett nordiskt konsultföretag som hjälper industrier, fastighets- och byggbolag, energibolag och offentlig verksamhet med smarta energilösningar och bättre energiaffärer.