Teknikcentrum Kronoberg

Industriföretagen missar miljonbelopp

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 13:43 CEST

Innovationsförmåga och entreprenörskap har alltid varit kännetecknande för de småländska industriföretagen. Det har varit grunden för framgångar som har kunnat exporteras resultatrikt på nya marknader. Men nu riskerar tillverkningsindustrin att hamna rejält på efterkälken. Okunskapen och ibland oförmågan att hitta, och använda sig av, de olika finansieringsstöd som finns att tillgå är markant.

- Det finns en stolthet över att kunna driva företag utan stöd och hjälp från andra bland Smålands företagare säger Hans Persbeck som är VD för Teknikcentrum som har ett 70-tal industriföretag som medlemmar. Men stoltheten kan bedra visheten. I ett internationellt perspektiv verkar industrin på en global marknad och för att konkurrera på samma villkor som företag i övriga Europa så måste vi acceptera nya sanningar.

Ett lyckosamt exempel på ett företag som lärt sig att hantera den nya verkligheten, och det finns trots allt flera, är LVI Low Vision International som utvecklar, tillverkar och säljer hjälpmedel för synsvaga. Genom att de vände sig till sin intresseförening Teknikcentrum i ett tidigt skede av ett utvecklingsprojekt, så kunde Teknikcentrum hjälpa till med att hitta rätt ibland finansierings-alternativen. Nu har företaget beviljats bidrag från Vinnova med 500.000 kronor. Vinnova är en statlig myndighetsom ska bidra till att höja tillväxten och välståndet i hela landet.

- LVI Low Vision Internationals huvudkontor ligger i Växjö. Företaget har 35 personer som arbetar inom konstruktion, produktion och marknad. Ett företag i vår storlek har inte de resurser som krävs för att sätta sig in i olika ansökningsregler för finansiering och bidrag, säger Olle Lindquist som är VD. Genom vårt medlemskap i Föreningen Teknikcentrum har vi nu fått den nödvändiga hjälp som behövs och har därför kunnat utveckla en produkt som är unik på den europeiska marknaden.

Föreningen Teknikcentrum är en extern och oberoende resurs som jobbar med medlems- frågor och som kan hjälpa medlemsföretagen att hitta nya möjligheter till finansiering. Teknikcentrum Kronoberg AB är ett fristående kommersiellt bolag som bedriver verksamhet inom utbildnings- och produktionseffektivitetsområdet.

För mer information kontakta

Hans Persbeck, Föreningen Teknikcentrum på telefon 0708-14 47 73

eller

Olle Lindquist, LVI Low Vision Internationals på telefon 070-664 75 55