Protab

Industriföretaget Protab fortsätter sin expansion med finansiärer

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2015 14:22 CEST

Tillverkningsföretaget Protab med verksamhet i Vindeln och Nordmaling tar nästa steg i utvecklingen. Partnerinvest Norr och Ackra Invest går in som delägare i moderbolaget Protab Holding.

— Tilltron är stor och vi ser stora tillväxtmöjligheter de kommande åren, säger Jan Hörnberg, VD och Protabs huvudägare.

Det har hänt mycket i Protabs utveckling under de senaste åren. En milstolpe var förra hösten när dotterbolaget Protab i Nordmaling bildades och tog hand om delar av pumptillverkaren Sulzers verksamhet i Nordmaling.

— Vi har haft en tillväxtstrategi de senaste åren och att just nu få två nya och kraftfulla delägare är i linje med den planen och känns mycket bra. Det ger oss extra kraft i utvecklingen och är en trygghet för både våra medarbetare i Vindeln och Nordmaling men även våra kunder och leverantörer, säger Jan Hörnberg.

Det är de lokala riskkapitalbolagen Partnerinvest Norr och Ackra Invest som går in som delägare i koncernen med 10 procent var, totalt 20 procent. Målet är att delta aktivt i arbetet med Protabs båda produktionsbolag och bidra med rådgivning, nätverk och en gemensam färdriktning för den framtida tillväxten.

Planen är att öka omsättningen som idag är 75 miljoner kronor, både rejält och kontrollerat de kommande åren och med ökad lönsamhet. Det nya kapitalet som ägarbreddningen tillför omfattar en investeringsplan i Nordmaling och Vindeln i form av både maskiner, processer, medarbetare och en tydlig marknadssatsning.

— Vi har under flera år sett trenden att företag vill tillverka mer på hemmamarknaden och tar hem underleverantörsjobb från lågkostnadsländer. Man kan göra saker snabbare och säkrare med kortare ledtider och flöden. Fler och fler inser att lokalt eller nationellt producerat faktiskt är lönsamt och det gör oss övertygade att vi gemensamt har goda tillväxtmöjligheter i både Vindeln och Nordmaling, säger Jan Hörnberg.

Utvecklingsmöjligheter och fler arbetstillfällen

Partnerinvest Norr ägs av Almi Invest och Norrlandsfonden. Partnerinvest investerar i bolag som har en uttalad tillväxtambition och ser Protab som ett mycket bra komplement i portföljen.

— Protab har en bra dynamik i sina dotterbolag i Vindeln och Nordmaling. Att de kompletterar varandra väldigt väl då det gäller kompetens, verksamhet och kunder tycker vi är mycket utvecklingsbart, säger Ingela Lidström, Senior Investment Manager vid Partnerinvest Norr.

Både Partnerinvest Norr och Ackra Invest har som mål att investera i företag som finns i Västerbotten och Norrbotten och som har uttalade tillväxtambitioner. Investeringshorisonten är ofta 3-7 år.

Ackra Invest med bas i Skellefteå ser precis som PartnerInvest också goda tillväxtmöjligheter i Protab och investerar i bolaget eftersom Protab tillhör en av basnäringarna i länet.

— Vår strategi är att hitta företag som kan och vill växa och som har duktiga företagare bakom. Protab är ett lysande exempel på det och vår känsla har särskilt förstärkts efter bildandet av Protab i Nordmaling. Vi ser vår investering som ett bra sätt att skapa och trygga arbetstillfällen och medverka till en sund och hållbar satsning med en bra och kontrollerad tillväxt, säger Arne Morén, VD för Ackra Invest.

För mer information kontakta:

Jan Hörnberg, VD och huvudägare Protab: 070-208 66 54

Ingela Lidström, Senior Investment Partner, Partnerinvest Norr: 070-624 42 52

Arne Morén, VD Ackra Invest AB: 070-349 73 16

För pressbild, använd följande länk: www.protab.se/press

(Personer på bilden: Fr v: Ingela Lidström, Senior Investment Manager Partnerinvest Norr, Jan Hörnberg, VD Protab, Arne Morén, VD Ackra Invest.)

Fakta:

Om Protab

Protab är specialister på bearbetning, svarvning och fräsning och tillverkar detaljer åt framförallt hydraulik- och skogsindustrin. En annan viktig del av verksamheten är systemleveranser, där företaget även monterar detaljerna som tillverkats. Protab har två dotterbolag i Vindeln och Nordmaling. Verksamheten i Nordmaling vänder sig idag till största delen till pumpindustrin med inriktning på bearbetning av gjutgods i stål, gjutjärn men framför allt aluminium samt tillverkning av rostfria axlar. Protab är en viktig kugge i det industriella klustret i Västerbotten. Hela koncernen har en omsättning på 75 MSEK och har ca 40 medarbetare. Läs mer på www.protab.se

Om Partnerinvest Norr

Partnerinvest Norr är ett regionalt riskkapitalbolag, aktivt i Västerbotten och Norrbotten, som investerar branschneutralt med fokus på bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer. Partnerinvest ägs av Almi Invest och Norrlandsfonden och har varit verksamma i drygt fem år. Partnerinvest har genomfört 43 investeringar och från och med hösten 2015 sker investeringarna från en ny fond på 160 MSEK. Läs mer på www.partnerinvestnorr.se

Om Ackra Invest

Ackra Invest AB är ett regionalt riskkapitalbolag. Vi verkar i Norrland, företrädesvis i Väster- och Norrbotten där vi framförallt investerar i små- och medelstora företag.

Vi går in i företag som aktiv minoritetsägare tillsammans med dokumenterat duktiga entreprenörer. En sund affärsidé är viktig men en duktig entreprenör eller ledning är viktigare och en förutsättning för att vi ska engagera oss. Vi satsar på jockeyn, inte på hästen - enkelt uttryckt. Ackra Invest ägs till lika delar av Skellefteå Kraft AB och AC Invest AB. Läs mer på www.ackrainvest.se

Protab är specialister på bearbetning, svarvning och fräsning och tillverkar detaljer åt framför allt hydraulik- och skogsindustrin. En annan viktig del av verksamheten är systemleveranser, där företaget även monterar detaljerna som tillverkats.

Protab har två dotterbolag, i Vindeln och Nordmaling. Verksamheten i Nordmaling vänder sig idag till största delen till pumpindustrin med inriktning på bearbetning av gjutgods i stål, gjutjärn men framför allt aluminium samt tillverkning av rostfria axlar.

Protab är en viktig kugge i det industriella klustret i Västerbotten. Hela koncernen har en omsättning på 75 MSEK och har ca 40 medarbetare. Läs mer på www.protab.se