Industrifonden

Industrifonden investerar i TPS Termiska Processer AB

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 09:09 CEST

Industrifonden investerar i ett första steg 3 miljoner kronor i TPS Termiska Processer AB, ett bolag som utvecklar och marknadsför system och produkter för effektiv förbränning av bio- och kretsloppsbränslen för värme- och elproduktion. Industrifondens investering sker via en riktad nyemission, där Talloil AB också deltar.

TPS senaste lansering är ett system för industriell förbränning av biobränslen, Bioswirl, som fått ett snabbt genombrott på marknaden. Med Bioswirl erhålles en mera fullständig förbränning och ett större reglerområde med låg emission av kol- och kväveoxider.

Verksamheten bedrivs i Studsvik där företaget har ett väl utrustat laboratorium för utveckling och tester samt i TPS-CP Energi i Örnsköldsvik som förvärvades under 2002. Omsättningen för innevarande år beräknas uppgå till 85 MSEK, vilket är en ökning med drygt 60 procent från föregående år.

- TPS är ett väletablerat företag med ett stort kunnande inom termiska processer och de produkter som företaget utvecklat har fått ett positivt mottagande på marknaden, säger Anders Eklund, chef för Industrifondens affärsområde Industri. Företaget passar bra in bland våra nuvarande investeringar i företag inom energiteknik.

- Vår satsning som nationell och internationell produkt- och systemleverantör ställer ökade krav på företagets finansiella styrka och vi välkomnar Industrifonden och Talloil som nya ägare i bolaget, säger Erik Rensfelt, vd för TPS.

- Talloil säljer biobränslen till industriella värme- och elproducenter och vänder sig i stort sett till samma marknadssegment som TPS, säger Henrik Lundberg, vd för Talloil. Jag ser fram emot att TPS nu skall kunna öka expansionstakten i försäljningen ytterligare, såväl i Sverige som på export.

Ytterligare upplysningar lämnas av
Anders Eklund, Industrifonden, tel 08-587 919 00
Henrik Lundberg, Talloil, tel 070-536 05 30
Erik Rensfelt, TPS Termiska Processer, tel 070-592 80 39