Naturvårdsverket

Industrins avfallsberg minskar

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2004 12:12 CEST

Mellan 1998 och 2002 minskade avfallet från industrin med tio miljoner ton till 73 miljoner ton, uppger Naturvårdsverket, SCB och IVL i en ny undersökning av 1 900 industrier. Nästan hela minskningen gjordes inom utvinningsindustrin (gruvindustrin). Däremot avtog inte mängden avfall nämnvärt inom tillverkningsindustrin, som dock återvinner allt mer. Gruvindustrin svarar för hela 54 miljoner ton avfall årligen, det vill säga mer än 70 procent av allt avfall som uppstår inom industrin. Det mesta består av krossat berg som deponeras. De minskade avfallsbergen beror snarare på att malmproduktionen har gått ner än på nya utvinningsmetoder.

Inom tillverkningsindustrin uppstod 2002 18,7 miljoner ton avfall; 1,1 miljon ton mindre än 1998. Förändringen där ligger inom felmarginalen.
- Men tillverkningsindustrin förbränner eller återvinner betydligt mer avfall jämfört med tidigare istället för att deponera det. 2002 gick 11 procent till deponi, säger Per Edborg, SCB. Hela 43 procent av avfallet återvanns, 39 procent förbrändes med energiutnyttjande, 3 procent komposterades eller rötades. (1998 deponerades 15 procent av avfallet och 32 procent återvanns.) Mindre än 1 procent av allt industriavfall utgörs av farligt avfall. Merparten av det farliga avfallet uppkommer inom stål-, och metallverk, verkstadsindustri och kemisk, gummi- och plastvaruindustri.
Naturvårdsverket använder siffrorna i sin internationella rapportering till OECD. Uppgifterna kan också användas för att följa upp miljömålen, till gröna nyckeltal och miljöräkenskaper.

- Den nya EU-förordning som antogs 2002 innebär att medlemsländerna vartannat år ska rapportera in en rad uppgifter till EU om industriavfallet. Vi ska därför göra en ny undersökning nästa år som blir betydligt mer detaljerad än denna, säger Helena Looström Urban, handläggare vid Naturvårdsverket. Den första rapporteringen till EU ska göras 2006.

Läs mer på <http://www.naturvardsverket.se/bokhandeln/pdf/620-5371-X.pdf>
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Looström Urban, handläggare Naturvårdsverket, 070-880 3745, 08-698 85 12, helena.loostrom.urban@naturvardsverket.se

Per Edborg, handläggare SCB, 08-506 944 39, per.edborg@scb.se16
Jan-Olov Sundqvist, handläggare IVL, 08-598 563 74, jan-olov.sundqvist@ivl.se
Anneli Nivrén, pressansvarig Naturvårdsverket, 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Antalet anställda är 550.