Statistiska centralbyrån, SCB

Industrins kapacitetsutnyttjande kv 2, 2007: Kapacitetsutnyttjandet ökade under andra kvartalet

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 09:40 CEST

Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 0,1 procentenheter till 91,7 procent under andra kvartalet. Beräkningarna är säsongrensade och preliminära. Jämfört med andra kvartalet 2006 har kapacitetsutnyttjandet ökat med 0,6 procentenheter.

Kapacitetsutnyttjandet inom motorfordonsindustrin ökade med 0,8 procentenheter under kvartalet till 94,1 procent.

Kapacitetsutnyttjandet inom stål- och metallverk steg med 0,2 procentenheter till 94,7 procent under andra kvartalet.

Däremot sjönk kapacitetsutnyttjande inom teleproduktindustrin med 1,2 procentenheter under andra kvartalet till 83,1 procent. Nedgången förklaras huvudsakligen av otillräcklig efterfrågan.


Industrins faktiska kapacitetsutnyttjande 1995-2007, säsongrensade värden
http://www.scb.se/templates/pressinfo____211061.asp

Kapacitetsutnyttjandet inom industrins fyra huvudgrupper:

Inom gruppen industri för insatsvaror sjönk kapacitetsutnyttjandet under andra kvartalet med 0,2 procentenheter till 91,4 procent.

För gruppen industri för investeringsvaror var kapacitetsutnyttjandet 94,4 procent under andra kvartalet, vilken innebär en ökning med 0,3 procentenheter.

Inom industri för icke varaktiga konsumtionsvaror ökade kapacitetsutnyttjandet under andra kvartalet med 0,3 procentenheter till 87,5 procent.

Inom gruppen industri för varaktiga konsumtionsvaror steg kapacitetsutnyttjandet med 0,4 procentenheter till 87,3 procent under andra kvartalet jämfört med första kvartalet.

Industrins kapacitetsutnyttjande enligt SNI92. Säsongrensade värden
http://www.scb.se/templates/pressinfo____211061.asp


Definitioner och förklaringar

Kapacitetsutnyttjandet definieras som kvoten mellan faktisk produktion och total produktionskapacitet.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2007-11-13 kl. 09.30.

Avskiljare
Producent
SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76

Förfrågningar
Lars Öhman
Tfn 08-506 946 88
E-post lars.ohman@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.