Statistiska centralbyrån, SCB

Industrins kapacitetsutnyttjande kv 4, 2006: Kapacitetsutnyttjandet ökade under fjärde kvartalet

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 09:41 CET

Det faktiska kapacitetsutnyttjandet inom industrin ökade under fjärde kvartalet 2006 med 0,4 procentenheter till 91,4 procent (säsongrensat) enligt SCB:s preliminära beräkningar. Jämfört med fjärde kvartalet 2005 har kapacitetsutnyttjandet ökat med 0,9 procentenheter.

Kapacitetsutnyttjandet inom motorfordonsindustrin ökade med 2,5 procentenheter under kvartalet till 91,3 procent.

Kapacitetsutnyttjandet inom teleproduktindustrin steg under fjärde kvartalet med 1,4 procentenheter till 90,4 procent.

Däremot sjönk kapacitetsutnyttjandet inom maskinindustrin med 0,2 procentenheter till 94,1 procent under fjärde kvartalet. Nedgången förklaras huvudsakligen av försämrad efterfrågan.

Industrins faktiska kapacitetsutnyttjande 1991-2006, säsongrensade värden
Se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____192755.asp

Kapacitetsutnyttjandet inom industrins fyra huvudgrupper:

Inom gruppen industri för insatsvaror ökade kapacitetsutnyttjandet under fjärde kvartalet med 0,6 procentenheter till 91,6 procent.

För gruppen industri för investeringsvaror var kapacitetsutnyttjandet 93,9 procent under fjärde kvartalet, vilken innebär en ökning med 0,7 procentenheter.

Inom industri för icke varaktiga konsumtionsvaror sjönk kapacitetsutnyttjandet under fjärde kvartalet med 0,5 procentenheter till 86,6 procent.

Inom gruppen industri för varaktiga konsumtionsvaror var kapacitetsutnyttjandet oförändrat 88,3 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

Industrins kapacitetsutnyttjande enligt SNI92. Säsongrensade värden

Se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____192755.aspDefinitioner och förklaringar

Kapacitetsutnyttjandet definieras som kvoten mellan faktisk produktion och total produktionskapacitet.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2007-05-15 kl. 09.30.

Avskiljare
Producent
SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76

Förfrågningar
Lars Öhman
Tfn 08-506 946 88
E-post lars.ohman@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.