Statistiska centralbyrån, SCB

Industrins kapacitetsutnyttjande: kvartal 4, 2009: Ökat kapacitetsutnyttjande under fjärde kvartalet

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 09:42 CET

Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 1,2 procentenheter till 79,5 procent under det fjärde kvartalet 2009 jämfört med det tredje kvartalet.

Jämfört med fjärde kvartalet 2008 har kapacitetsutnyttjandet minskat med 3,0 procentenheter.

Kapacitetsutnyttjandet inom kemisk industri inklusive läkemedel föll med 0,7 procentenheter till 80,4 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet.
Inom stål- och metallverk steg kapacitetsutnyttjandet med 4,7 procentenheter till 71,9 procent.

Kapacitetsutnyttjandet inom maskinindustrin ökade med 0,1 procentenheter till 76,5 procent.

Inom industri för datorer, elektronikvaror och optik sjönk kapacitetsutnyttjandet med 0,4 procentenheter till 84,3 procent.

Kapacitetsutnyttjandet inom motorfordonsindustrin ökade med 0,6 procentenheter till 66,0 procent.

Industrins faktiska kapacitetsutnyttjande 1995-2009, säsongrensade värden - se statistik: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____287620.aspx

Kapacitetsutnyttjandet inom industrins fyra huvudgrupper:

Inom gruppen industri för insatsvaror ökade kapacitetsutnyttjandet under fjärde kvartalet med 2,7  procentenheter till 80,1 procent jämfört med tredje kvartalet.

För gruppen industri för investeringsvaror steg kapacitetsutnyttjandet med 0,1 procentenheter till 76,7 procent.

Inom gruppen industri för icke varaktiga konsumtionsvaror minskade kapacitetsutnyttjandet med 0,6 procentenheter till 84,8 procent.

Inom gruppen industri för varaktiga konsumtionsvaror ökade kapacitetsutnyttjandet med 1,1 procentenheter till 81,5 procent.

Industrins kapacitetsutnyttjande enligt SNI 2007 - se statistik: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____287620.aspx


Definitioner och förklaringar

Definition av faktiskt kapacitetsutnyttjande
Kapacitetsutnyttjandet definieras som kvoten mellan faktisk produktion och total produktionskapacitet.

Införande av ny näringsgrensindelning
Från och med första kvartalet 2009 redovisas statistiken över industrins kapacitetsutnyttjande efter Svensk Näringsgrensindelning 2007 (SNI 2007). Det innebär att branschkoderna har ändrats och att den tidigare tidsserien bryts. Samtidigt har uppgifterna enligt den tidigare näringsgrensindelningen räknats om till SNI 2007 fr.o.m. första kvartalet 2008.

De viktigaste förändringarna för industrisektorn består i att förlagsverksamheten har flyttats till tjänstesektorn och att återvinningsindustrin flyttas till en egen avdelning (E).

Som en följd av regeringens krav om regelförenkling har urvalet av företag som ingår i undersökningen om industrins kapacitetsutnyttjande minskats. Urvalet omfattar fr.o.m. första kvartalet 2009 endast företag med minst 50 anställda.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-05-11 kl. 09.30.

Producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76

Förfrågningar

Lars Öhman
Tfn 08-506 946 88
E-post lars.ohman@scb.se

 

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.