Statistiska centralbyrån, SCB

Industrins lager 4:e kvartalet 2006: Fortsatt minskade industrilager under fjärde kvartalet

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 09:43 CET

Mellan tredje och fjärde kvartalet 2006 minskade de totala lagren med 2,7 procent. Denna minskning följde på en minskning under tredje kvartalet på 1,1 procent. Jämfört med fjärde kvartalet föregående år minskade lagren med 2,9 procent.

Denna minskning av industrins totala lager under fjärde kvartalet innebär att lagren når det lägsta värdet sedan andra kvartalet 2000.

Industrin delas i redovisningen upp i fyra delgrupper. Av dessa delgrupper var det industri för investeringsvaror som stod för den största minskningen i kronor på 4,0 mdkr. I denna delgrupp återfanns även den största procentuella minskningen på 6,0 procent.

Lagrens volymutveckling för industrin (1:a kvartalet 1998 =100)
Se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____191737.asp


Den bransch som hade den största minskningen i kronor under fjärde kvartalet var teleproduktindustri som minskade med 2,2 mdkr. Den största procentuella minskningen återfanns i branschen motorfordonsindustri som minskade med 13,3 procent från föregående kvartal.

Av de branscher som hade en lagerökning under fjärde kvartalet återfanns den största ökningen i kronor i branschen annan transportmedels industri som ökade med 0,3 mdkr. Denna bransch stod även för den största procentuella ökningen på 4,2 procent.

Förändring av industrins totala lager (mkr och procent)
Se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____191737.aspStatistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2007-05-15 kl. 09.30.

Avskiljare
Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76

Förfrågningar
Frida Videll
Tfn 08-506 947 22
E-post frida.videll@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.