Statistiska centralbyrån, SCB

Industrins leverans- och orderläge, december 2009: Orderingången ökade fjärde kvartalet

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 09:37 CET

Orderingången till den svenska industrin ökade med 1,6 procent under fjärde kvartalet 2009 jämfört med tredje kvartalet. Under december sjönk orderingången med 1,1 procent jämfört med november, men ökade med 8,0 procent jämfört med december 2008.

Under november ökade orderingången med 2,4 procent jämfört med oktober. Det innebär en revidering uppåt med 0,3 procentenheter jämfört den första publiceringen av resultaten för november.

Orderingången från hemmamarknaden steg med 0,4 procent från november till december efter att ha ökat med 1,8 procent från oktober till november. Under fjärde kvartalet ökade orderingången från hemmamarknaden med 1,5 procent jämfört med tredje kvartalet.

Orderingången från exportmarknaden minskade med 2,4 procent från november till december efter att ha ökat med 2,8 procent från oktober till november. Under fjärde kvartalet steg orderingången från exportmarknaden med 1,7 procent jämfört med tredje kvartalet.

Den totala orderingången ökade med 8,0 procent under december 2009 jämfört med december 2008. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en ökning med 7,3 procent och för exportmarknaden en ökning med 8,6 procent.

Orderingången under november 2009 ökade med 1,5 procent jämfört med november 2008. Det innebär ingen revidering jämfört med den första publiceringen av resultaten för november.

Under 2009 har orderingången till industrin totalt minskat med 19,4 procent jämfört med 2008. Orderingången från hemmamarknaden har under 2009 minskat med 16,6 procent medan orderingången från exportmarknaden har minskat med 21,6 procent.

Investeringsvaruindustrin

Orderingången till investeringsvaruindustrin minskade med 1,0 procent från november till december, efter att ha ökat med 5,1 procent från oktober till november. Under fjärde kvartalet ökade orderingången till investeringsvaruindustrin med 3,2 procent jämfört med tredje kvartalet.

Inom investeringsvaruindustrin är det främst industrin för datorer, elektronikvaror och optik (SNI 26), motorfordonsindustrin (SNI 29) samt övrig maskinindustri (SNI 28) som är betydelsefulla för utvecklingen.

Orderingången till industrin för datorer, elektronikvaror och optik ökade med 2,1 procent från november till december och med 8,6 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

Orderingången till motorfordonsindustrin minskade med 5,6 procent från november till december, men ökade med 5,1 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

Orderingången till övrig maskinindustri minskade med 0,4 procent från november till december och med 0,1 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

Insatsvaruindustrin

Orderingången till insatsvaruindustrin var oförändrad mellan november och december, men ökade med 1,9 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror

Orderingången till industrin för icke varaktiga konsumtionsvaror minskade med 1,2 procent från november till december och med 2,2 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

Industri för varaktiga konsumtionsvaror

Orderingången till industrin för varaktiga konsumtionsvaror sjönk med 3,8 procent från november till december, men steg med 0,4 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

Industrins leveranser ökade fjärde kvartalet

Industrins leveranser ökade med 0,4 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet. Från november till december minskade däremot leveranserna med 0,1 procent.

Leveranserna under november ökade med 0,9 procent jämfört med oktober. Det innebär en revidering nedåt med 0,3 procentenheter jämfört med den första publiceringen av resultaten för november.

Leveranserna till hemmamarknaden minskade med 1,9 procent från november till december och med 0,1 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

Leveranserna till exportmarknaden ökade med 1,2 procent från november till december och med 0,8 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

De totala leveranserna sjönk obetydligt med 0,1 procent under december 2009 jämfört med december 2008. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en ökning med 3,2 procent och för exportmarknaden en minskning med 2,4 procent.

Leveranserna under november 2009 minskade med 10,2 procent jämfört med november 2008. Det innebär en revidering nedåt med 0,3 procentenheter jämfört med den första publiceringen av resultaten för november.

Under 2009 har industrins totala leveranser minskat med 21,2 procent jämfört med 2008. Leveranserna till från hemmamarknaden har under 2009 minskat med 17,0 procent medan leveranserna till exportmarknaden har minskat med 24,2 procent.

Procentuella förändringar i industrins orderingång, se tabell: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____287185.aspx

Definitioner och förklaringar
Procentuella förändringar

I texten angivna procenttal avser, vid jämförelser med föregående period, kalenderkorrigerade och säsongrensade volymuppgifter. Vid jämförelser med motsvarande period föregående år används inte kalenderkorrigerade volymuppgifter

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-03-10 kl. 09.30.

Producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76

Förfrågningar

Lars Öhman
Tfn 08-506 946 88
E-post lars.ohman@scb.se

 

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.