Statistiska centralbyrån, SCB

Industrins leverans- och orderläge, juli 2010: Ökad orderingång i juli

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 09:42 CEST

För tabeller och diagram, vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____300147.aspx

Orderingången till den svenska industrin ökade med 5,6 procent under juli jämfört med juni. Under den senaste tremånadersperioden (maj-juli) steg orderingången med 2,5 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (februari-april). Orderingången under juli 2010 ökade med 12,3 procent jämfört med samma månad föregående år.

Orderingången från hemmamarknaden ökade med 8,4 procent under juli jämfört med juni, efter att ha minskat med 3,1 procent under juni jämfört med maj. Under den senaste tremånadersperioden ökade orderingången från hemmamarknaden med 0,9 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången från exportmarknaden steg med 3,6 procent under juli jämfört med juni, efter att ha minskat med 2,6 procent under juni jämfört med maj. Under den senaste tremånadersperioden ökade orderingången från exportmarknaden med 3,7 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Den totala orderingången ökade med 12,3 procent under juli jämfört med samma månad föregående år. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en ökning med 11,9 procent, och för exportmarknaden en ökning med 12,3 procent.

Hittills under 2010 (januari-juli) har den totala orderingången till industrin ökat med 14,8 procent jämfört med motsvarande period 2009. Orderingången från hemmamarknaden har hittills under samma period ökat med 7,2 procent, medan orderingången från exportmarknaden har ökat med 21,0 procent.

Sedan föregående publicering har förändringen i orderingången mellan maj och juni reviderats ned med 0,2 procentenheter till -2,7 procent. Förändring av orderingången mellan juni i år och juni 2009 har likaså reviderats ned med 0,2 procentenheter till 15,3 procent.

Investeringsvaruindustrin

Orderingången till investeringsvaruindustrin ökade med 3,9 procent under juli jämfört med juni, efter att ha minskat med 3,5 procent under juni jämfört med maj. Under den senaste tremånadersperioden steg orderingången till investeringsvaruindustrin med 3,2 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Inom investeringsvaruindustrin är det främst industrin för datorer, elektronikvaror och optik (SNI 26), övrig maskinindustri (SNI 28) samt motorfordonsindustrin (SNI 29) som är betydelsefulla för utvecklingen.

Orderingången till industrin för datorer, elektronikvaror och optik sjönk med 12,3 procent under juli jämfört med juni, men ökade med 12,7 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången till övrig maskinindustri minskade med 0,6 procent under juli jämfört med juni och med 0,4 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången till motorfordonsindustrin steg med 21,1 procent under juli jämfört med juni och med 0,2  procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Insatsvaruindustrin

Orderingången till insatsvaruindustrin ökade med 10,3 procent under juli jämfört med juni och med 2,0 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror

Orderingången till industrin för icke varaktiga konsumtionsvaror sjönk med 0,1 procent under juli jämfört med juni, men ökade med 2,8 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industri för varaktiga konsumtionsvaror

Orderingången till industri för varaktiga konsumtionsvaror ökade med 10,1 procent under juli jämfört med juni och med 4,6 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industrins leveranser steg under juli

Industrins leveranser ökade med 5,2 procent under juli jämfört med juni och med 5,3 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Leveranserna till hemmamarknaden ökade med 8,4 procent under juli jämfört med juni och med 3,9 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Leveranserna till exportmarknaden steg med 2,8 procent under juli jämfört med juni och med 6,4 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

De totala leveranserna steg med 15,3 procent under juli i år jämfört med samma månad föregående år. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en ökning med 12,2 procent och för exportmarknaden en ökning med 17,6 procent.

Hittills under 2010 (januari-juli) har industrins totala leveranser ökat med 9,6 procent jämfört med motsvarande period 2009. Leveranserna till hemmamarknaden har hittills under samma period ökat med 5,1 procent medan leveranserna till exportmarknaden har ökat med 13,1 procent.

Sedan föregående publicering har förändringen i industrins leveranser mellan maj och juni reviderats ned med 0,3 procentenheter till -1,0 procent. Industrins leveranser ökade med 12,9 procent under juni i år jämfört med samma månad 2009. Det innebär ingen revidering jämfört med föregående publicering.

Definitioner och förklaringar

Procentuella förändringar

I texten angivna procenttal avser, vid jämförelser med föregående period, kalenderkorrigerade och säsongrensade volymuppgifter. Vid jämförelser med motsvarande period föregående år används ej kalenderkorrigerade volymuppgifter.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.


Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-10-08 kl. 09.30.


Producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76


Förfrågningar

Lars Öhman
Tfn 08-506 946 88
E-post lars.ohman@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.