Statistiska centralbyrån, SCB

Industrins leverans- och orderläge, maj 2009: Ökad orderingång i maj

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2009 09:42 CEST

För tabell vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____276677.aspx

Orderingången till den svenska industrin ökade med 3,8 procent från april till maj. Under den senaste tremånadersperioden (mars-maj) sjönk orderingången med 1,6 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (december-februari).

Under april ökade orderingången med 0,7 procent jämfört med mars, vilket innebär en upprevidering med 0,3 procentenheter jämfört med den första publiceringen av resultaten för april.

Orderingången från hemmamarknaden steg med 0,9 procent från april till maj, efter att ha ökat med 1,8 procent från mars till april. Under den senaste tremånadersperioden minskade orderingången från hemmamarknaden med 1,5 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången från exportmarknaden ökade med 6,5 procent från april till maj efter att ha minskat med 0,3 procent från mars till april. Under den senaste tremånadersperioden minskade orderingången från exportmarknaden med 1,7 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Den totala orderingången sjönk med 30,1 procent under maj 2009 jämfört med maj 2008. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en minskning med 27,1 procent, och för exportmarknaden en minskning med 32,5 procent. Antalet arbetsdagar var 19 under maj 2009 jämfört med 21 under maj 2008.

Orderingången under april 2009 minskade med 30,1 procent jämfört med april 2008, vilket innebär en nedrevidering med 0,1 procentenheter jämfört med den första publiceringen av resultaten för april.

Hittills under 2009 (januari-maj) har den totala orderingången till industrin minskat med 29,0 procent jämfört med motsvarande period 2008. Orderingången från hemmamarknaden har hittills under samma period minskat med 24,3 procent, medan orderingången från exportmarknaden har minskat med 32,6 procent.

Investeringsvaruindustrin

Orderingången till investeringsvaruindustrin steg med 7,7 procent från april till maj, efter att ha minskat med 1,7 procent från mars till april. Under den senaste tremånadersperioden sjönk orderingången till investeringsvaruindustrin med 4,9 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Inom investeringsvaruindustrin är det främst industrin för datorer, elektronikvaror och optik (SNI 26) samt motorfordonsindustrin (SNI 29) som är betydelsefulla för utvecklingen.

Orderingången till industrin för datorer, elektronikvaror och optik ökade med 14,1 procent från april till maj, men minskade med 7,5 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången till motorfordonsindustrin ökade med 16,7 procent från april till maj och med 7,0 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.


Insatsvaruindustrin

Orderingången till insatsvaruindustrin ökade med 2,1 procent från april till maj och med 0.5 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror

Orderingången till industrin för icke varaktiga konsumtionsvaror minskade med 2,3 procent från april till maj, men ökade svagt med 0,1 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industri för varaktiga konsumtionsvaror

Orderingången till industri för varaktiga konsumtionsvaror ökade med 0,7 procent från april till maj, men minskade med 2,4 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industrins leveranser ökade under maj

Industrins leveranser steg med 1,2 procent från april till maj, men minskade med 5,9 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Leveranserna under april ökade med 1,6 procent jämfört med mars, vilket innebär en upprevidering med 1,0 procentenheter jämfört med den första publiceringen av resultaten för april.

Leveranserna till hemmamarknaden ökade med0,9 procent från april till maj. Däremot minskade de med 3,7 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Leveranserna till exportmarknaden steg med 1,6 procent från mars till april, men minskade med 7,6 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

De totala leveranserna sjönk med 28,7 procent under maj 2009 jämfört med maj 2008. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en minskning med 26,1 procent och för exportmarknaden en minskning med 30,8 procent.

Leveranserna under april 2009 minskade med 29,6 procent jämfört med april 2008, vilket innebär en nedrevidering med 0,1 procentenheter jämfört med den första publiceringen av resultaten för april.

Hittills under 2009 (januari-maj) har industrins totala leveranser minskat med 27,2 procent jämfört med motsvarande period 2008. Leveranserna till hemmamarknaden har hittills under samma period minskat med 22,7 procent medan leveranserna till exportmarknaden har minskat med 30,4 procent.

Tabell: Procentuella förändringar i industrins orderingång

Definitioner och förklaringar

Procentuella förändringar

I texten angivna procenttal avser, vid jämförelser med föregående period, kalenderkorrigerade och säsongrensade volymuppgifter. Vid jämförelser med motsvarande period föregående år används ej kalenderkorrigerade volymuppgifter.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2009-08-13 kl. 09.30.Producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax08-506 945 76

Förfrågningar

Lars Öhman
Tfn08-506 946 88
E-postlars.ohman@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.