Statistiska centralbyrån, SCB

Industrins leverans- och orderläge, november 2009: Ökad orderingång i november

Pressmeddelande   •   Jan 08, 2010 09:33 CET

För tabeller och grafer vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____285317.aspx

Orderingången till den svenska industrin ökade med 2,1 procent från oktober till november. Under den senaste tremånadersperioden (september-november) steg orderingången med 2,6 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (juni-augusti). Orderingången under november ökade med 1,5 procent jämfört med samma månad 2008.

Under oktober ökade orderingången med 1,3 procent jämfört med september. Det innebär en revidering nedåt med 0,2 procentenheter jämfört med den första publiceringen av resultaten för oktober.

Orderingången från hemmamarknaden steg med 1,8 procent från oktober till november, efter att ha ökat med 0,6 procent från september till oktober. Under den senaste tremånadersperioden ökade orderingången från hemmamarknaden med 1,6 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången från exportmarknaden steg med 2,2 procent från oktober till november, efter att ha ökat med 1,9 procent från september till oktober. Under den senaste tremånadersperioden ökade orderingången från exportmarknaden med 3,5 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Den totala orderingången ökade med 1,5 procent under november 2009 jämfört med november 2008. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en ökning med 0,9 procent, och för exportmarknaden en ökning med 2,0 procent.

Orderingången under oktober 2009 minskade med 13,4 procent jämfört med oktober 2008. Det innebär en revidering nedåt med 0,1 procentenheter jämfört med den första publiceringen av resultaten för oktober.

Hittills under 2009 (januari-november) har den totala orderingången till industrin minskat med 21,4 procent jämfört med motsvarande period 2008. Orderingången från hemmamarknaden har hittills under samma period minskat med 18,2 procent, medan orderingången från exportmarknaden har minskat med 23,8 procent.

Investeringsvaruindustrin

Orderingången till investeringsvaruindustrin ökade med 4,5 procent från oktober till november, efter att ha minskat med 0,7 procent från september till oktober. Under den senaste tremånadersperioden steg orderingången till investeringsvaruindustrin med 4,4 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Inom investeringsvaruindustrin är det främst industrin för datorer, elektronikvaror och optik (SNI 26), övrig maskinindustri (SNI 28) samt motorfordonsindustrin (SNI 29) samt som är betydelsefulla för utvecklingen.

Orderingången till industrin för datorer, elektronikvaror och optik ökade med 9,9 procent från oktober till november och med 7,5 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången till övrig maskinindustri minskade med 2,8 procent från oktober till november, men ökade  med 1,4 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången till motorfordonsindustrin ökade med 5,0 procent från oktober till november och med 9,1 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Insatsvaruindustrin

Orderingången till insatsvaruindustrin ökade med 0,2 procent från oktober till november och med 3,1 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror

Orderingången till industrin för icke varaktiga konsumtionsvaror steg med 1,0 procent från oktober till november och med 0,4 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod

Industri för varaktiga konsumtionsvaror

Orderingången till industri för varaktiga konsumtionsvaror minskade med 5,7 procent från oktober till november, men ökade med 4,4 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industrins leveranser ökade i november

Industrins leveranser ökade med 1,2 procent från oktober till november och med 0,6 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Leveranserna under oktober steg med 0,1 procent jämfört med september. Det innebär en revidering uppåt med 0,1 procentenheter jämfört med den första publiceringen av resultaten för oktober.

Leveranserna till hemmamarknaden ökade med 3,1 procent från oktober till november och med 1,0 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Leveranserna till exportmarknaden minskade med 0,5 procent från oktober till november, men ökade med 0,4 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

De totala leveranserna sjönk med 9,9 procent under november 2009 jämfört med november 2008. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en minskning med 5,4 procent och för exportmarknaden en minskning med 13,4 procent.

Leveranserna under oktober 2009 minskade med 20,3 procent jämfört med oktober 2008. Det innebär ingen revidering jämfört med den första publiceringen av resultaten för oktober.

Hittills under 2009 (januari-november) har industrins totala leveranser minskat med 22,8 procent jämfört med motsvarande period 2008. Leveranserna till hemmamarknaden har hittills under samma period minskat med 18,5 procent medan leveranserna till exportmarknaden har minskat med 25,9 procent.

Tabell: Procentuella förändringar i industrins orderingång

Definitioner och förklaringar

Procentuella förändringar

I texten angivna procenttal avser, vid jämförelser med föregående period, kalenderkorrigerade och säsongrensade volymuppgifter. Vid jämförelser med motsvarande period föregående år används inte kalenderkorrigerade volymuppgifter.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-02-10 kl. 09.30.Producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76

 

Förfrågningar

Lars Öhman
Tfn 08-506 946 88
E-post lars.ohman@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.